Salim Can Profil Bilgileri
CEO
3440
Kıdeme Göre

Sorular
27

Tavsiyeler
152

 • CEO 20/01/2017, İş Kanunu & Haklar.

  Merhaba, sorunuz üzerine bir araştırma yaptım ve edindiğim bilgilere göre eti makine de yan haklar olarak ulaşım yemek sigorta gibi ihtiyaçları karşılamaktadır.Kariyer anlamında ele alacak olursak eti makine de mühendislik pozisyonuna yükselebilrseniz eğer kariyer anlamında etkili olacaktır.Aynı şekilde özgeçmişinizi de zenginleştirecektir. Yeni başlayanlar için toplam aylık gelir 1600-2400 TL maaş sunmaktadırlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir kariyeriniz de başarılar dilerim 🙂

  • 924 Gösterim
  • 1 Tavsiye
  • 1 Takdir
 • CEO 14/01/2017, Eğitim & Gelişim.

  Merhaba ,

  Aslında ikisi arasında çok bir fark  yoktur sonuçta ikisinde de 4 yıllık diploma alıyorsunuz.Fakat ygs+lys ile kazanılan okul işletmeler tarafından daha dikkat çekici bulunmaktadır. Kariyeriniz de başarılar dilerim 🙂

  • 1276 Gösterim
  • 2 Tavsiye
  • 1 Takdir
 • CEO 30/12/2016, Meslekler.

  Merhaba, sorunuz hakkında ikilemde kalmanız çok normal bir durum ama benim size verebileceğim kariyer tavsiyesi Halk Bankası uzman yardımcılığı olacaktır çünkü, Zorlu Tekstil de pazarlama bölümüne göre Halk Bankası uzman yardımcılığı daha önü açıktır primler ve benzeri avantajları daha çoktur.Umarım karar verirken tavsiyemi göz önünde bulundurursunuz kariyeriniz de başarılar dilerim 🙂

  • 1352 Gösterim
  • 2 Tavsiye
  • 1 Takdir
 • Merhaba bilgisayar teknisyenliği iş alanlarındaki mezunlar günümüzde başta sanayi kuruluşları olmak üzere Yazılım Firmaları, Bilgisayar Satış ve Teknik Destek Firmaları, Bankalar, Sigorta Şirketleri, Ticari Kuruluşlar, İnternet Servis Sağlayıcıları, İnternet Yayıncılık Şirketleri, Radyo- Televizyon Şirketleri, Araştırma Şirketleri, Borsalar, Ulaştırma, Lojistik Firmaları ve hizmet sektöründe yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında geniş iş imkanına sahiptirler. Rahatlıkla iş bulabilirsiniz  benimde tavsiyem sizin düşüncenizle aynı olacaktır. İş ararken öncelikle bankaları tercih edebilirsiniz.Umarım yardımcı olabilmişimdir.Kariyeriniz de başarılar dilerim 🙂

  • 1140 Gösterim
  • 1 Tavsiye
  • 1 Takdir
 • Merhaba, vodofone güzel bir şirket çalışmak için uygun bir firma satış operasyonu departmanında prim sistemi uygulaması vardır. Performans primi vardır. Bu satış ekibinin net maaşları 1700-2600 TL arası değişmektedir. Kariyeriniz de başarılar dilerim 🙂

  • 1011 Gösterim
  • 1 Tavsiye
  • 1 Takdir
 • CEO 21/11/2016, Girişimcilik.

  Merhaba , sorunuz üzerine size girişimcilik hakkında bilgiler sunacağım ;

  Bilgi çağı veya iletişim çağı denilen 21. yüzyılda bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeleri etkileyen en önemli unsurlardan biri de girişimciler ve girişimciliğin ekonomik değeridir. Bunun bir yansıması olarak da bireye ve bireysel yeteneğe dayalı girişimcilik ve insanın üretkenlik yeteneği önem kazanmıştır.

  Kendi işini kurma yeteneğine sahip bir girişimci için başarının anahtarı, potansiyeli yüksek bir iş fikrine sahip olmaktan geçmektedir.

  Girişimciliğin temel dinamiklerinden biri olan yeni iş fikirleri ancak yaratıcılık ve yenilikle sağlanabilir. Yeni iş fikri, yeni kurulacak bir girişim için olabileceği gibi daha önce kurulmuş olan ve hâlen çalışan bir işletme için de geçerlidir (iç girişimcilik). İktisatçılar açısından bakıldığında girişimci, değerlerini fazlalaştırmak amacıyla kaynaklar konusunda öngörüde bulunarak işi planlayan, insan kaynaklarını örgütleyerek girdilerin işlenmesini sağlayan ve elde edilen çıktıyı kârlılık yaratacak biçimde tüketicilerin kullanımına sunma becerisini gösteren, yenilikler ve yeni bir düzen getiren kişi olarak tanımlanmaktadır. Girişimciler, oyunun kuralını baştan yazan, olasılıkları gören ve bu olasılıkları gerçeğe dönüştüren değişim ajanlarıdır.

  • Başarılı bir girişimcide bulunması gereken kişisel özelliklerden bazıları şunlardır:
   • Kararlılık: Sorunlardan kaçmaz, onları olduğu gibi kabul ederek çözmeye çalışır. Karar vermekten çekinmez hatta bunu arzular.
   • Kendine güvenirlik: Karşılaşacağı tüm sorun ve zorlukların üstesinden geleceğine inanarak çalışmalarını sürdürür.
   • Kabul edilebilir riskleri göze alma: Girişimci, kâr güdüsüyle hareket etse de çalışmaları sonucunda meydana gelebilecek olumsuz sonuçları (rizikoları) da göze alır.
   • İş bitiricilik: Yapılması gereken işi sonuna kadar izler, gerektiğinde bizzat çalışarak işi bitirir.
   • Planlı hareket etme: İşlerin planlandığı gibi zamanında, doğru ve rasyonel biçimde yapılmasını sağlar.
  • Atılımcılık: Yeni gereksinimleri herkesten önce sezinleyerek gerekli girişimlerde bulunur.
  • Çok yönlülük: İşletme işlevlerinin gerçekleştirilmesinde belli sınırlar içinde kalmak yerine her işlevin yerine getirilmesinde otorite olmayı, önderlik yapmayı arzular ve bunun için kendini yetiştirmeye çalışır.
  • İleri görüşlülük: İleride olabilecek değişim ve gelişmeleri öngörür.
  • Önderlik: Yanında çalışanları işin gerektirdiği şekilde örgütleyerek işletmesinin amacına ulaşmasını sağlar.
  • Uyumluluk: İş dünyasında ortaya çıkan hızlı değişimleri, yeni teknikleri izler ve onlara uyum sağlar.
  • Sosyal olma: Otoritesi altında çalışanlarla ve iş çevresiyle etkin bir iletişim kurar, sabır ve ikna becerisi ile güven sağlar.

   

  • İş fikri, işletmenin ilk adımı ve başlangıcıdır. Girişimcilerin başarılı olabileceklerine inandıkları, yetenekleri, bilgi ve beceri düzeylerine uygun sahip olduğunu düşündükleri ve uygulamaya karar verdikleri fikirlere iş fikri denir. Bir iş fikri bulmak ve uygulamak girişimciliğin ilk adımıdır. İş fikri bulabilmenin birkaç yolu mevcuttur. Bu yollar şu şekilde sıralanabilir:
   • Girişimci adayı yeni bir fikir geliştirebilir.
   • Başkasının fikrini model alabilir veya değiştirerek kullanabilir.
   • Başka birisinden iş fikri satın alabilir.
   • İş Fikri Üretmek İçin Kaynaklar

   İş fikrinin gelişimini birçok unsur etkilemektedir. Geçmiş deneyimler, yaşanılan başarıya da başarısızlıklar, gözlemlenen olaylar, işletmeler ve bireylerle olan ilişkiler iş fikrinin doğmasını etkileyen başlıca unsurlardır. İş fikrinin başlıca kaynakları şunlardır:

   • Mevcut işletmeler
   • Tüketiciler
   • Dağıtım kanalları
   • Araştırma ve geliştirme
   • Yenilikler
   • Patentler ve lisans anlaşmaları
   • Araştırma kurumları
   • Devlet
   • Sanayi ve ticaret bağlantıları ile fuarlar
   • Gazete, dergi ve ekonomik bültenler
   • İnternet
   • Televizyon ve radyo
   • İş Fikirleri Oluşturma Yöntemleri

    

   Resim 2.3: İş fikri

   İş fikirleri müşterilerin günümüzde ve gelecekteki ihtiyaçlarına cevap vermeli ve sorunlarını çözmelidir. Öncelikle iş fikirlerinin oluşmasına zemin hazırlayan durumları inceleyelim.

   • Sorunların Çözümü

   Birçok ürün ve hizmet, belli sorunlara yanıt olarak geliştirilmiştir.

   • Leke çözücü
   • Tüp cila (ayakkabı için)
   • Süper market el arabaları
   • Hırsızlık alarmı

   Bunların her biri belli bir sorunla baş edebilmek için tasarlanmıştır.

   Bir sorunla karşı karşıya iken sorunu çözmek için takip edilen bir aşamalar dizisi aşağıda sıralanmıştır:

   • Olguların / gerçeklerin belirlenmesi
   • Sorunun nedenini öğrenilmesi
   • Çözümler hakkında düşünülmesi
   • Mümkün olan çözümlerin elenmesi
   • En iyi çözümün seçilmesi
   • Seçilen çözümün uygulanması
   • Başarı veya başarısızlığın değerlendirilmesi
   • İhtiyaçları Karşılamak

   İnsanların ihtiyaçlarını veya isteklerini karşılamak için birçok iş fikri üretilmiştir. Binlerce ihtiyacımız ve isteğimiz vardır. İnsanların temel ihtiyaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

   • Yiyecek ve içecek
   • Giyim
   • Barınma
   • Ulaştırma
   • Eğlence
   • Bilgi
   • Arkadaşlık

   Bunların hepsi çok geniş alanlardır. Bunlar üzerinde düşünerek yeni iş fikirleri oluşturabiliriz.

   • Becerilerinizi Kullanmak

   Birçok insan, içgüdüsel bir şekilde sahip oldukları iş becerilerine dayalı bir iş kurmayı düşünür. Bunlar kaynakçılık, aşçılık, mühendislik veya kelime işlem hizmetleri olabilir.

   İşte edinilen becerilere dayalı bir iş kurmak çoğu zaman mümkündür. Başka birçok insanda da aynı becerilerin olması ve dolayısıyla çok güçlü bir rekabet olması muhtemeldir. Buna karşı önlem almanın bir yolu, işe kendine has bir özellik vermektir. Örneğin beceriniz aşçılıksa ihtisas gerektiren ve sizin yapabileceğiniz özel bir ürün arayınız.

   • Taklit

   Yapılan bir girişimin başarılı olduğunu görerek aynı yerde, aynı tipte, benzer hizmetler veren bir şirket kurmak, Türkiye’de eskiden bu yana çok yaygın bir anlayıştır. Oysa her işletme kendi içinde bir dinamiğe sahiptir. Bir başkasının yaptığının aynısını yaparak bir adım öne geçmek mümkün olmamaktadır. Bunun için yapılan işe ve hizmete mutlaka yenilik getirmeli, bir iş fikri hayata geçirirken yenilikçi tarafı mutlaka ön plana çıkarılmalıdır.

   Belirtiğimiz bu sebeplere dayalı olarak iş fikirleri oluşturmak için kullanılan yöntemlerden bazıları şunlardır:

   • Beyin fırtınası
   • Ters beyin fırtınası
   • Zihin haritası
   • Akıcılık egzersizi
   • Beyin Fırtınası

   Beyin fırtınası; bir konuya çözüm getirmek, karar vermek, hayal yoluyla düşünce ve fikir üretmek için kullanılan üretimci bir tekniktir.

   Beyin fırtınası tek başına yapılabileceği gibi bir grupla da yapılabilir. Bu yöntemde fikirlerin akla gelir gelmez açığa çıkması istenir. Fikirler başta yargılanmaz ve eleştirilmez, hiçbir fikir saçma olarak değerlendirilmez. Böylece kişinin tüm fikirlerini çekinmeden, aklına geldiği gibi sunması sağlanmaya çalışılır. Yargılama yapılmadığı için fikirlerin birbirini besleyeceği varsayılır.

    

   Resim 2.1: Beyin fırtınası

   Bir beyin fırtınası toplantısının yöntemi konusunda değişik yollar izlenebilir. Aşağıda genel hatları ile izlenecek yöntem özetlenmiştir.

   Başarılı bir beyin fırtınası seansı için öncelikle bir grup insanın bir araya getirilmesi gerekmektedir. Bu insanlar, aile bireyleri, akrabalar, dostlar, yakın arkadaşlar, meslektaşlar olabilir. En iyi iş fikirleri 4-8 kişinin bulunduğu gruplarca üretilir.

   Orta büyüklükte bir toplantı odası bu amaç için kullanılabilir. Odada herkesin oturmasına yetecek kadar sandalye bulunmalıdır. Odada dikkati dağıtacak, telefon, saat gibi şeyler olmamalıdır. Odada tahta, projeksiyon cihazı gibi görsel desteklerin bulunması gereklidir. Çay, kahve ve çeşitli yiyecekler toplantı sırasında tüketilebilir.

   Konuyla ilgili kişiler, toplantıya katılması için davet edilir. Bu kişilerin konunun uzmanı olmaları gerekli değildir. Toplantıdan önce kişilerin toplantı konusu hakkında bilgilendirilmesi yeterlidir.

   Tartışılacak konu başlığı, genellikle soru olacak şekilde herkesin görebileceği bir panoya veya benzeri bir yere yazılmalıdır.

   Seansın süresi belirlenir. Yaklaşık 15 dakika genellikle seans için yeterli olmaktadır.

   Herkesin fikri bir kâğıda yazılır veya bir kişi bütün fikirleri tahtaya yazar. Yazılan bu fikirlerin toplantıya katılanların görebileceği bir şekilde düzenlenmesi yapılır.

   Seans bitiminde dikkat çeken iş fikirleri ile ilgili notlar temize çekilmeli, üretilen fikirler değerlendirilmelidir. Fikirler tartışılır, listede yer alan fikirler tekrar gözden geçirilir ve yinelenen veya saçma fikirler listeden çıkartılır.

   Başarılı geçen bir beyin fırtınasından sonra ortaya çıkan iş fikirleri gerekli analizlerle ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir.

   • Ters Beyin Fırtınası

   Beyin fırtınası belirli bir problemi çözmeyi ya da belirli bir amaca ulaşmayı hedeflemektedir. Ters beyin fırtınası ise beyin fırtınası yöntemindeki sorunun ya da amacın tersten ele alınarak uygulanması hâlidir. Beyin fırtınası, hangi düşüncelerle başarılı olunabilir temelinde yapılırken ters beyin fırtınası ise düşünceler ne şekilde başarısızlığa uğratılabilir amacıyla yapılır. Ters beyin fırtınası ile yapılabilecek hatalar ve başarının önündeki engeller aranır.

   Yöntemin uygulaması beyin fırtınasında olduğu gibidir.

   • Zihin Haritası

   Fikirler haritası olarak da isimlendirilen bu yöntem, beyin fırtınasına benzemektedir. Bu yöntemde önce büyük bir kutu (veya daire) içine bir anahtar kelime ya da düşünce yazılır. Bu kelime ile ilgili bir fikir kişinin aklına geldikçe kutu içine yazıldıktan sonra fikirler arasında bağlantı kurmaya çalışılır. Bağlantılı kutuların her serisi olabildiğince araştırılarak uzatılır. İstediğiniz kadar bağlantıyı kutu ile uzatabilirsiniz. Bu yöntem; kişinin bulduğu iş fikirlerini görselleştirmek, sınıflamak, karar almak, problem çözmek, organizasyon yapmak ve üzerinde çalışmak için oldukça faydalıdır.

  Umarım yardımcı olabilmişimdir kariyerinizde ve yeni girişimleriniz de başarılar dilerim 🙂

  This answer accepted by anilyarka. 21/11/2016 10 Performans puanı eklendi...

  • 951 Gösterim
  • 1 Tavsiye
  • 1 Takdir
 • Dizgi teknisyenleri matbaaların dizgi – montaj ve büro bölümlerinde çalışırlar. Ortam temiz ve iyi aydınlatılmıştır. Sağlığı tehdit edici olumsuz bir ortam sözkonusu değildir. Çalışırken göz yorgunluğu hissedilir.

  Dizgi Teknisyenleri yazılı metinlerdeki verilerle ilgilidirler. Gerektiğinde tipo ve ofset baskıcılarla, serigraflarla iletişim halindedirler.

  Kariyerinde başarılar dilerim dostum 🙂

  • 993 Gösterim
  • 1 Tavsiye
  • 1 Takdir
 • Dizgi teknisyenleri matbaaların dizgi – montaj ve büro bölümlerinde çalışırlar. Ortam temiz ve iyi aydınlatılmıştır. Sağlığı tehdit edici olumsuz bir ortam sözkonusu değildir. Çalışırken göz yorgunluğu hissedilir.

  Dizgi Teknisyenleri yazılı metinlerdeki verilerle ilgilidirler. Gerektiğinde tipo ve ofset baskıcılarla, serigraflarla iletişim halindedirler.

  Kariyerinde başarılar dilerim dostum 🙂

  • 976 Gösterim
  • 1 Tavsiye
  • 1 Takdir
 • CEO 04/10/2016, Meslekler.

  Antropolog olarak çalışmak isteyenlerin;
  – Tarih, biyoloji ve sosyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
  – Toplumların biyolojik ve kültürel özelliklerine ilgi duyan,
  – Araştırma gücü yüksek ve ilgisinin yanı sıra bilimsel meraka sahip,
  – Ayrıntılarla uğraşmayı seven,
  – Gözlem yeteneği gelişmiş,
  – Analitik düşünme gücü yüksek,
  – Dikkatli ve sabırlı,
  – İnsanlarla iletişimi iyi
  kimseler olmaları gerekmektedir.

  • 901 Gösterim
  • 1 Tavsiye
  • 1 Takdir
 • CEO 04/10/2016, Meslekler.

  Denizcilik Meslek liselerinin Güverte, Güverte-Avlama, Yat Kaptanlığı bölümlerinden mezun olanlar “Sualtı ” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler.
  Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli “Eşit Ağırlık (EA)” puanı almaları koşulu ile sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri taktirde Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.

  Bu programa başvurabilmek için yüksek öğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; vucut yapısı düzgün olmak; astım, bronşit, epilepsi, nefes darlığı, ileri derecede görme bozukluğu vb. biyolojik bozukluğu olmamak; bayılma, histeri marazi çarpıntı aşırı psikolojik duyarlık, davranış bozuklukları, kapalı alan korkusu, karanlık korkusu vb. psikolojik ve sinirsel hastalıklardan herhangi birine yakalanmış olmamak, kayıt sırasında bu konularda herhangi bir engel bulunmadığını ,
  Üniversitelerin Tıp Fakültelerinin birinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelemek; dalışa engel yaratacak fizyolojik bir bozukluğunun olmadığını,
  Üniversitelerin Tıp Fakültesi Deniz ve Sualtı Hastalıkları Anabilim Dalından alınacak sağlık raporu ile belgelemek gerekir.
  Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun açtığı kurslara katılabilmek içinse dalışa engel bir hastalığının olmadığını ispat eden, tam teşekküllü bir hastaneden alınacak “sağlam” raporu gerekir.

  • 1021 Gösterim
  • 1 Tavsiye
  • 1 Takdir
 • CEO 04/10/2016, Meslekler.

  Denizcilik Meslek liselerinin Güverte, Güverte-Avlama, Yat Kaptanlığı bölümlerinden mezun olanlar “Sualtı ” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler.
  Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli “Eşit Ağırlık (EA)” puanı almaları koşulu ile sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri taktirde Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.

  Bu programa başvurabilmek için yüksek öğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; vucut yapısı düzgün olmak; astım, bronşit, epilepsi, nefes darlığı, ileri derecede görme bozukluğu vb. biyolojik bozukluğu olmamak; bayılma, histeri marazi çarpıntı aşırı psikolojik duyarlık, davranış bozuklukları, kapalı alan korkusu, karanlık korkusu vb. psikolojik ve sinirsel hastalıklardan herhangi birine yakalanmış olmamak, kayıt sırasında bu konularda herhangi bir engel bulunmadığını ,
  Üniversitelerin Tıp Fakültelerinin birinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelemek; dalışa engel yaratacak fizyolojik bir bozukluğunun olmadığını,
  Üniversitelerin Tıp Fakültesi Deniz ve Sualtı Hastalıkları Anabilim Dalından alınacak sağlık raporu ile belgelemek gerekir.
  Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun açtığı kurslara katılabilmek içinse dalışa engel bir hastalığının olmadığını ispat eden, tam teşekküllü bir hastaneden alınacak “sağlam” raporu gerekir.

  This answer accepted by Berfin Akça. 26/04/2019 10 Performans puanı eklendi...

  • 1046 Gösterim
  • 1 Tavsiye
  • 1 Takdir
 • Merhaba Fatma Hanım ,sorunuza deneyimli bir cevap vermek istiyorum . Kız kardeşim de sosyoloji okudu ve size onun deneyimlerinden uzman bir şekilde aktarmak istiyorum.Öncelikle ;

  Sosyoloji disiplini var olanı inceler ve olması gerekeni ortaya koyar. Toplumda meydana gelen olayları, değişmeleri belli bir disiplin içerisinde inceler. Sosyoloji bölümünün amacı toplumsal sorunlara çözüm üretmek, toplumun bir ürünü olan bireyleri toplumsal işleyiş hakkında bilinçlendirmektir.

  Sosyoloji bölümü mezunlarının çok çeşitli çalışma alanları vardır. Bunlardan biri öğrenciler pedagojik formasyon eğitimlerini tamamladıkları takdirde devlet okullarında veya özel dershanelerde felsefe grubu öğretmeni olarak görev yapabilirler. Devlet okullarında çalışabilmek için gerekli sınavlara girmek ve yeterli puanı almak gerekir. Ayrıca özel dershanelerde felsefe grubu öğretmenliğinin yanı sıra rehberlik öğretmeni olarak da çalışma olanağı vardır.

  Sosyoloji mezunları devlette de birçok alanda çalışabilirler. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ nda, ceza evlerinde, çocuk esirgeme kurumlarında çalışabilirler.

  Devletteki iş imkanlarının yanı sıra özel sektörde de sosyoloji bölümünün iş yelpazesi geniştir. Özellikle özel şirketlerde insan kaynakları uzmanı, halkla ilişkiler uzmanı, yönetici asistanı olarak görev yapılabilir. Sosyoloji mezunu öğrencilerinin özel sektörde rahat bir iş bulmalarını kolaylaştıracak en önemli etken yabancı dildir. Bu nedenle sosyoloji bölümü öğrencileri İngilizce başta olmak üzere bunun yanına bir yabancı dil daha ekledikleri takdirde çok rahat iş bulma imkanı elde edeceklerdir.

  Günümüzde çoğu anket şirketi işçi alımlarında sosyoloji mezunlarını hedef gösterir. Anket şirketlerinde neredeyse her pozisyona sosyoloji mezunu alımları gerçekleştirilir.

  Sosyoloji bölümünden mezun olan öğrenciler ALES ve YDS’den yeterli puanları aldıkları takdirde lisans not ortalamaları ile harmanlanarak ortaya çıkan puan ile üniversitelere öğretim görevlisi olarak atanma şansına sahiptirler.

  Umarım yardımcı olabilmişimdir Fatma Hanım kariyeriniz de başarılar dilerim 🙂

  • 1028 Gösterim
  • 1 Tavsiye
  • 0 Takdir
 • Merhaba efendim , sorunuz dikkatimi fazlasıyla çekti çünkü bir ara proje nedeniyle bu mesleğin araştırmasını yapmıştım , nerede işime yarar bu araştırma diyordum zamanında ama sorunuzu görünce size aktaracağım bir bilgim olduğunu fark ettim ve hiçbir bilginin değersiz olmadığını anladım 🙂

  Şimdi gelelim sorunuzun cevabına ;

  Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği (harita ve kadastro mühendisliği) kentlerin oluşumu ve gelişmesinde çok önemli rol oynamaktadır. Jeodezi ve fotogrametri mühendislerinin başlıca görevlerinden biri memleketin kadastral topoğrafik haritasına dayalı olarak taşınmaz malların (ev, arsa, tarla vb.) sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek, türk medeni kanununun öngördüğü tapu sicilinin temelini oluşturmaktır.

  Haritalar ve harita mühendislik hizmetleri tüm yatırım ve mühendislik hizmetlerinin alt yapısını oluşturur. Söz gelimi kent planlaması ve imar planları için gerekli kent haritaları, imar planı uygulamaları, parselasyon planları, kadastro haritaları, kamulaştırma planları, arazi toplulaştırma planları, maden haritaları, topoğrafik haritalar haritamühendislerinin yönetim ve denetiminde üretilir. Karayolu, demiryolu, sulama, tünel ve benzeri mühendislik projelerinin etüdlerinde ve projelendirmelerinde, bu projelerin araziye uygulanmasında, yol, su, kanalizasyon gibi belediye teknik hizmetlerinin proje ve yapımlarında harita mühendislerinin yoğun bir işlevi vardır.

  Coğrafi bilgi sistemi, kent bilgi sistemi, uzaktan algılama, fotogrametri, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, kamulaştırma projeleri, etüd ve işletme haritaları, içme suyu ve kanalizasyon projeleri, doğalgaz boru hatları, tescile konu olan harita ve planlar, kadastro haritalarının yapımı, sayısal harita üretimi, mühendislik ve endüstriyel ölçmeler, yersel ve uydu bazlı (GPS) sistemler ile konum belirleme, hidrografik ölçmeler, yeraltı ölçmeleri, her türlü projenin araziye uygulama işleri (aplikasyon), röleve ölçmeleri, plankoteler vb. konular bu mühendislik dalının uygulama alanlarıdır.

  Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinin temel görevi, gelişme projelerinde bir altyapı oluşturmaktır. İnşaat mühendisliği, mimarlık, jeoloji mühendisliği, maden mühendisliği, şehir ve bölge planlama mühendisliği, çevre mühendisliği ve coğrafya yakın temasta olduğu bilim ve meslek dallarıdır. Özellikle coğrafi bilgi sistemi, gelişen amaçlar doğrultusunda belli bir coğrafyaya ilişkin halihazır harita, kadastral harita, imar planı, teknik altyapı (su, kanal, gaz, telefon, elektrik vb) tesisleri haritası ve tematik harita yapımı ile sözü edilen meslek dallarına altlık ve ortak kullanım imkanı hazırlamaktadır.

  Ülkenin askeri, turizm, orman, deniz, maden, hazine, mera gibi karakteristik özellik ihtiva eden alanlarının ölçü ve tespiti, haritalanması, 3194 sayılı imar kanunu uyarınca yerleşme yerleri ve bu yerlerdeki yapılaşmaların plan, fen ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlayan ölçü ve hesapların yapılması, bu kanuna göre arazi ve arsaların imar planlarına göre düzenlenmesi, tescil işlemleri ve imar planlarının araziye aplikasyonunun gerçekleştirilmesi, Karayolları için yol yapım ölçülerinin projelendirilmesi ve aplikasyonlarının uygulanması, Büyük arazilerin ayrıntılı ölçümlerinin yapılarak*, haritalarının meydana getirilmesi, Arazilerin inşaat koşullarına uygunluk açısından ölçülmesi, Yeralti/ sualtı ve madencilik çalışmaları (petrol, doğalgaz, altın vb. yeraltı doğal kaynaklarının) için konum, biçim, derinlik, hacim vb. konularda ayrıntılı bilgi verecek ölçümlerin yapılıp, yerlerinin belirlenmesi ve haritalarının çizilmesi, Köprü, baraj, yol, metro gibi sanat yapılarının mühendislik projeleri, inşası sırasında gerekli olan ölçülerin tatbikatı ve daha sonradan oluşacak deformasyonların ölçülenmesi; rolöve ve restorasyon çalışmalarının yapılması, Türkiye gibi deprem kuşağı olan bölgelerde yer kabuğu hareketlerinin incelenmesi, afet sonrası hazırlanan projelerin uygulanması, Günümüzdeki yaşam içerisinde sürekli kullandığımız çocuk parkı, dinlenme alanları, yerleşim mekanları, kamu tesis alanları ve yol gibi tesis ve yapıları düzenleyen kent planlarının altlık teşkil edecek haritaların üretilmesi, Gerek uçaklardan çekilen fotogrametrik amaçlı fotoğraflarla, gerekse de uydulardan elde edilen görüntülerle oluşturulan haritaların üretilmesi ve buharitalar vasıtası ile cografi bilgi sistemleri ve kent bilgi sistemlerinin altyapısının oluşturulması faaliyetleri jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin teknik bazda yaptığı çalışmalardan bazılarıdır.

  Ayrıca; ülke savunması, taşınmaz mal hukukunu güvence altına alan ülke kadastrosu, şehir imar planları, toprak dağıtımı, ormancılık, yol yapımı, sulama ve kurutma, elektrik ve etüt, coğrafi-jeolojik ve arkeolojik araştırmalar, vergileme, doğal afetlerden korunma vb. isler de jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin faaliyet verdiği diğer alanlardır.

  HARİTA ( JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ) MÜHENDİSLERİNİN ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

  Ülkemizde bugün yaklaşık 9000 civarında harita mühendisinin görev yaptığı tahmin edilmektedir. Bunların %45 kamu kurumları ve kuruluşlarında %55 de özel sektörde ya kendi şirket ve bürolarında, ya da büyük inşaat ve proje şirketlerinde çalışmaktadır. Bugünkü gereksinim bu sayının çok üstündedir.

  Harita Mühendislerinin Yoğun Olarak Görev Yaptığı Kamu Kurum ve Kuruluşlar:

  • Belediyeler
  • Tapu ve Kadastro Gn. Md.
  • Devlet Su İşleri Gn. Md.
  • İller Bankası Gn. Md.
  • Karayolları Gn. Md.
  • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
  • Köy Hizmetleri Gn. Md.
  • TKİ
  • Etibank
  • Maden D.
  • DLH
  • DDY
  • DHM
  • Üniversiteler
  • Diğer kurumlar
   (Turizm Bakanlığı, Afet İşleri Gn.D., GAP, Tarım Reformu Gn. Md., Arsa Ofisi Gn. Md. Vd.)
  • Özel Sektör

  Haritalar Nasıl Yapılır?

  Harita deyince genellikle okul duvarlarına asılan Türkiye, Dünya Haritaları, ya da karayolları haritaları akla gelir. Harita mühendislerinin çalışma alanlarının yoğunluğunu proje hizmetlerine yönelik büyük ölçekli haritalar oluşturur. Bu haritaların yapılabilmesi için önce yeryüzü üzerinde kontrol noktaları ağları oluşturulur. Bu noktalarda yüksek duyarlıklı jeodezi aletleri ile açılar ve uzaklıklar ölçülür. Daha sonra bir dizi bilimsel hesaplarla bu kontrol noktalarının cm/mm doğruluğunda koordinatları bulunur. Koordinatları bulunan bu kontrol noktalarından özel jeodezi aletleri ile yapılacak ölçmeler ve hesaplamalar sonucu ayrıntı noktalarının koordinatları elde edilir. Bu bilgiler yardımıyla haritalar çizilir. Haritalar fotogrametri yöntemi ile de üretilmektedir. Bu yöntemde özel kameralarla uçaktan arazinin fotoğrafları çekilir. Stereodeğerlendirme aletlerinde bu fotoğraflarla arazinin üç boyutlu bir modeli elde edilerek, arazide çalışmak yerine ölçmeler, bu model üzerinde yapılır. Haritalar ve benzeri diğer ürünler bu teknoloji ile daha hızlı, daha güvenli ve daha ekonomik olarak üretilmektedir.

  Coğrafi Bilgi Sistemleri

  Bugünkü bilgisayar teknolojisi olanakları, arazi ile bağlantılı her tür bilginin saklanabildiği coğrafi bilgi sistemleri sunmaktadır. Bu sistemler ile araziye ilişkin çalışmalarda ve kararlarda, sistemin sağladığı sorgulama olanakları ile istenilen bilgilere kolayca ulaşılabilmekte, arazi ile ilgili tasarımlar bilgisayar ekranında gerçekleştirilmektedir. Daha hakça ve toplum yararına düzen kurmada her düzeydeki yöneticiye gerekli olacak bu sistemlerin oluşturulması, yönetilmesi görevi harita mühendislik mesleğinin çağdaş bir işlevidir.

  Yapay Uydular Aracılığı İle Ölçmeler

  Haritacılık ölçmeleri amacı ile yirmiden fazla yapay uydu yerküresi çevresindeki yörüngelerinde hareket etmektedir. Bir anten ve bir bilgi işlemci ile bu uydulardan alınan sinyallerden, kolayca ve cm doğruluğunda yer noktalarının koordinatları elde edilebilmektedir. Klasik haritacılık uygulamaları ile birlikte bu olanak ülkemizde de giderek daha fazla oranda kullanılmaktadır. Ayrıca yapay uydulardaki uzaktan algılama sistemleri ile kaydedilen görüntülerle ve fotogrametrik yöntemlerle küçük ölçekli haritalar üretilebilmekte ve güncelleştirilebilmektedir.

   JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALLARI:

  Jeodezi:

  Jeodezi Anabilim Dalı, yerin şekil, büyüklük ve gravite alanlarının zamana bağlı olarak değişimlerini inceleyerek bunları üç boyutlu bir koordinat sisteminde tanımlamaktadır.

  Yerin çekim alanlarının ve şeklinin belirlenmesinin yanısıra yerkabuğundaki değişimler incelenerek jeodinamik amaçlı çalışmalarda kullanılacak veriler üretilir. Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün bir sistemde belirlenerek farklı amaçlar için verilerin toplandığı Jeodezi Anabilim Dalında çalışma konularını, Ölçme Sistemleri ve Donanımları, Teorik Hesap ve Uygulamalar biçiminde sınıflandırabiliriz.

  Fotogrametri:

  Fotogrametri eski yunancadaki Photos+Grama+Metron (Işık+Çizim+Ölçme) kelimelerinden oluşan ve ışık ile çizerek ölçme anlamına gelen bir kelimedir. Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir. Fotogrametri dışında Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemi ve Görüntü İşleme diğer uğraş alanlarıdır.

  Ölçme Tekniği:

  Uygarlık ilerledikçe ve insanlar arasındaki ilişkiler arttıkça, mülkiyet kavramının önemi anlaşılmış ve insanlar sahip oldukları arazileri ölçme gereksinimi duymuşlardır. Ülkemizde önceleri kadastro haritaların oluşturulmasında önemli bir rol oynayan ölçme tekniği, günümüzde tüm meslek disiplinlerinin gereksinimi olan bir dal haline gelmiştir.

  Teknolojideki değişime paralel olarak sürekli gelişen uydu bazlı konum belirleme sistemleri (GPS) ve uygulamaları, yatay ve düşey jeodezik kontrol ağları tesisi, mühendislik yapılarının deformasyon ve deplasman ölçmeleri, yerkabuğu hareketlerinin izlenmesi, hidrografik ölçmeler, karayolu, demiryolu, köprü, baraj, tünel projeleri ve uygulamaları, v.b. Ölçme Tekniği Anabilim Dalının çalışma alanlarıdır.

  Kartografya:

  Kartografya Anabilim Dalı, coğrafi/mekansal bilgilerin modellenmesi, işlenmesi, analizi, sunumu, görselleştirilmesi ve yönetimi üzerine araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmaktadır.

  Başlıca çalışma konuları şunlardır:

  • Topografik ve Tematik Kartografya
  • Harita Tasarımı ve Üretimi
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS)
  • Mekansal Veri Tabanları
  • Genelleştirme ve Çoklu Gösterim
  • Coğrafi Görselleştirme ve Sanal Gerçeklik
  • Mekansal Bilgi İşleme ve Analiz Teknikleri
  • Sayısal Arazi Modelleri
  • Mekansal Veri Altyapısı

  Kamu Ölçmeleri:

  Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı; ülke toprak politikası temelinde iyelik hakları, çevresel değerler ve toprak kullanım verilerine göre arazi yönetimi, kadastro, kentsel ve kırsal toprak düzenlemesi, değerlemesi ve bu verilere dayanarak iyelik haklarının düzenlenmesi, biçimlendirilmesi konuları ile ilgilenmektedir. Kamulaştırmanın teknik ve tüzel boyutu; var olan yasalar, uluslararası standartlar ve bilimsel değerleme yöntemleri kapsamında taşınmaz değerlemesi konuları üzerine çalışmalar yürütülmektedir.

   JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ

  Yeryüzünün biçim ve büyüklüğününün ölçülerek standart haritalarda çizgiler halinde gösterilmesi, sualtıharitalarının yapımı, yeraltı ve yerüstü maden işletmeleri ile ilgili ölçme ve değerlendirme çalışmaları jeodezi ve fotogrametrinin inceleme alanına girer. Bu mesleğe sahip mühendislerin çoğu resmi kuruluşlerda görev alırlar. Özel olarak çalışma imkanı varsa da kullanılan alet ve araçlar çok pahalı olduğundan bunu bir kişinin sağlaması çok zor olmaktkadır. Jeodezi ve fotogrametri mühendisleri, Bayındırlık ve İskan, Tarım, Orman ve Köyişleri, Enerji ve Tabi Kaynaklar, Ulaştırma Bakanlıklarında, Tapu ve Kadostro ve Harita Müdürlüklerinde, belediyelerde görev alırlar. Jeodanizi ve Fotogrametri Mühendisliğine duyulan gereksinim son yıllarda giderek artmaktadır.

  Programın Amacı

  Yeryüzünün biçim ve büyüklüğünün ölçülerek standart haritalarda çizgiler halinde gösterilmesi, sualtı haritalarının yapımı, yeraltı ve yerüstü maden işletmeleri ile ilgili ölçme ve değerlendirme çalışmaları jeodezi ve fotogrametrinin inceleme alanına girer.

  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

  Üniversitelerin jeodezi ve fotogrametri bölümlerinde lisans öğretiminin süresi 4 yıldır. Öğretim süresince matematik ağırlıklı derslerden başka fizik, fotoğraf, ölçme ve yorumlama teknikleri, bilgisayar gibi jeodezi ve fotogrametri çalışmalarında gerekli tüm konular okutulmaktadır.

  Gereken Nitelikler

  Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği eğitiminde başarılı olmak için matematik ve özellikle geometri, fizik, kimya, jeoloji ve biyolojiyle ilgili, bu alanlarda iyi yetişmiş, üstün bir akademik yetenek yanında özellikle sayısal düşünme ve uzay ilişkilerini görebilme gücüne sahip olmak gereklidir. Ayrıca, ölçmeler sırasında çoğu kez açık havada ve değişik iklim koşullarında çalışma gerektiğinden jeodezi ve fotogrametri mühendislerinin bedence sağlıklı olmaları ve açık havada çalışmaktan hoşlanmaları beklenir. Ölçme aletlerinin iyi kullanılabilmesi ve ölçmelerin hatasız yapılabilmesi bakımından el ve göz işbirliği, jeodezi ve fotogrametri alanında çalışacak kişilerde aranan önemli becerilerdendir. Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği ekip halinde çalışmayı gerektiren bir meslek olduğundan bu alanda çalışan kimsenin sabırlı ve hoşgörülü olması da gereklidir.

  Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

  Jeodezi ve fotogrametri bölümünü bitirenler Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi ünvanına hak kazanırlar. Jeodezi ve fotogrametri mühendisinin görevleri, teknik ve hukuki görevler olarak, iki kısımda incelenebilir.Büyük arazilerin ayrıntılı ölçümlerinin yapılması, karayolları yapılacak arazilerin inşaat koşullarına uygunluk açısından ölçülmesi, yeraltı ve madencilik çalışmaları için konum, biçim, derinlik, hacim vb. konularda ayrıntılı bilgi verecek ölçümlerin yapılıp haritalarının çizilmesi, yer kabuğunda meydana gelebilecek ve baraj, tünel, köPage Rankingü ve binaların yıkılmasına yol açabilecek yatay ve düşey değişmelerin ölçümlerinin yapılması jeodezi ve fotogrametri mühendislerinin teknik görevlerindendir. Ayrıca, denizlerin ve akarsuların derinliklerini, sığ yerlerini, tehlikeli noktalarını, akıntıları belirlemek; denizaltı ve denizüstü kabloları, yasak bölgeleri, balıkçılık sahalarını, savaş gemilerinin geçiş yollarını saptamak ve bunları haritalarda göstermek de jeodezi mühendisliğinin görevleri arasındadır. Şahıslara ait taşınmaz malların sınırları mevcut belgelere göre belirlenemediği zaman jeodezi ve fotogrametri mühendislerine bilirkişi olarak danışılır. Jeodezi ve fotogrametri mühendisleri verecekleri bilgilerle teknik yönden gerçeğe uygun sınırın saptanmasına yardımcı olurlar. Bu danışmanlık görevi jeodezi ve fotogrametri mühendislerinin hukuki görevlerindendir.

  Çalışma Alanları

  Ülke savunması, taşınmaz mal hukukunu güvence altına alan ülke kadastrosu, şehir imar planları, toprak dağıtımı, ormancılık, yol yapımı, sulama ve kurutma, elektrik ve etüd, coğrafi-jeolojik ve arkeolojik araştırmalar, vergileme, doğal afetlerden korunma vb. işler jeodezi ve fotogrametri mühendislerinin çalışma alanlarıdır. Bütün bu alanlarda yapılacak çalışmalarda jeodezi ve fotogrametri mühendisi, bilgisine başvurulan önemli bir teknik elemandır. Jeodezi ve fotogrametri mühendislerinin büyük bir çoğunluğu resmi kuruluşlarda görev alırlar. Özel olarak, çalışma olanağı varsa da kullanılan alet ve araçlar çok pahalı olduğundan bunu bir kişinin sağlaması çok zor olmaktadır. Jeodezi ve fotogrametri mühendisleri çalışmalarını büroda ve açık havada yürütürler.

  Umarım yardımcı olabilmişimdir.Kariyer hayatınız da başarılar dilerim aklınıza takılan herhangi bir yer olursa tekrar iletişime geçebiliriz.

  İyi günler efendim ?

  This answer accepted by kesstane. 25/07/2016 10 Performans puanı eklendi...

  • 1425 Gösterim
  • 1 Tavsiye
  • 0 Takdir
 • Merhaba, öncelikle tercihiniz çok doğru Turkcell de çalışma düşünceniz kariyer hayatınıza yeni bir adım olabilir.Turkcell de çalışma ortamı için bilgi verecek olursak şöyle bahsedebilirim;
  Turkcell de calisma 8 saat olarak belirlenmiştir.Bu 8 saatin 30 dakikası yemek molasıdır.Her personel haftalık değişen vardiya sistemi ile dönüşümlü olarak bir hafta sabah,bir hafta öğlen iş başı yapmaktadır.Hafta da bir gün haftalık izin ve yılınızı doldurmanız durumun da,yıllık izin kullanma hakkına sahip olursunuz.

  Firma herhangi bir sebepten ötürü fazla çalışmanız durumun da,mesai ödemesi yapmaktadır.Ayrıca mağaza geneline hedef cirolar verilip,bu kotaların aşılması durumun da,personel prim adı altın da ödeme almaktadır.Bu ödemeler kişinin maaşına ve çalıştığı pozisyona göre değişmektedir.
  Turkcell de yazılım uzmanı maaşları ise ; 3550-6000 TL arasında değişmektedir.Günümüzde bu fiyat aralığı küçümsenecek bir fiyat değildir.Umarım yardımcı olabilmisimdir.Kariyer hayatınızda başarılar dilerim, akliniza takılan başka bir soru var ise KariyerSor uzmanlarından tavsiye alabilirsiniz, tekrardan kariyer hayatınızda başarılar dilerim 🙂

  • 3182 Gösterim
  • 1 Tavsiye
  • 0 Takdir
 • Merhaba Cansu Hanım , Sony de işe girme düşünceniz dikkatimi çekti. Kariyer hayatınızı geliştirmek için Sony de işe girmenizi tavsiye ederim. Bir arkadaşım Sony de satış temsilcisi olarak işe başladı , Sony satış temsilcileri ile şöyle bir bilgi vermek istiyorum ;

  Devam etmekte olan  SONY projesi Sony markasını temsil edecek tüm TÜRKİYE genelinde teknoloji mağazalarında Full Time ( Haftada 6 gün) görev alacak genç arkadaşlar aranmaktadır.

  Maaş+Prim+Yemek+Yol ücreti sistemi uygulanmaktadır.

  İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

  En az lise  tercihen Üniversite mezunu

  Teknoloji mağazalarında satış tecrübesine sahip,

  Teknolojiyi takip eden,

  Kendine özen gösteren ve diksiyonu düzgün,

  Problem çözme, analiz, planlama ve takip yeteneği olan,

  Takım çalışmasına yatkın,

  İkna yeteneği gelişmiş,

  Ve maaşları yaklaşık 2700-3400 TL arasında değişmektedir .

  Umarım yardımcı olabilmişimdir Cansu Hanım , Sony mülakatlarında ve kariyer hayatınızda başarılar dilerim.Aklınıza takılan bir soru olursa yardımcı olabilirim tekrardan başarılar dilerim 🙂

  • 3930 Gösterim
  • 1 Tavsiye
  • 1 Takdir
 • Merhaba Erhan bey, İpek hanımın söylediklerine katılıyorum bende bir arkadaşımla restoran işinde ortaklığa girmiştim deneyimimden ders çıkardıklarımı söylemek istiyorum ;
  RESTORAN SAHİBİ OLMAK SİZİN İÇİN DOĞRU MU KARAR VERİN

  Restorancılık ağır bir iştir. Eğlenceli ve çekici gözükebilir fakat bütün bunlar sıkı çalışmayla olur. Gıda işindeki herhangi birine sorun, hepsi size uzun çalışma saatlerinden bahsedecektir. Restorancılığın birçok farklı işi bünyesinde barındırdığını anlamanız çok önemli. Yemek pişirme ve halkla ilişkilerden, muhasebeye kadar bütün bunlardan restoran sahibi olarak siz sorumlusunuz.

  RESTORAN KONSEPTİNE KARAR VERİN

  Açacağınız restoranın türüne karar vermek birçok farklı bağlıdır. İnsanlar çoğu zaman kendilerini rahat hissettikleri, pişirmekten hoşlandıkları yemekleri sunabilecekleri bir yer açmak isterler. Bazıları da franchising ( bayilik ) sistemi ile ilgilenirler. Müşteriler tarafından tanınan bir markanın çatısı altında olmak ve hazır bir pazarlama planına sahip olmak bu sistemin sunduğu faydalar arasındadır. Buna rağmen bu sistem ucuz değildir ve restoran sahipleri zorlayıcı kural dizilerini takip etmek zorundadır.

  RESTORANINIZ İÇİN YER SEÇİN

  Her restoran için yer seçimi hayati önem taşır. Sizin için en uygun restoran yerini araştırırken ulaşılabilirlik ve bölgedeki müşteri potansiyeli gibi pek çok unsuru düşünmeniz gerekir. Uygun yeri bulduktan en makul kira için pazarlık yaptığınızdan emin olmalısınız.

  İŞ PLANI HAZIRLAYIN

  Bankayla olan görüşmenize hazırlanırken, ödevinizi yapmalısınız. Restoranınızın ana hatlarını çizen ve nasıl kazanç sağlayabileceğinizi gösteren bir iş planı hazırlayın. Bu sayede krediyi verecek olan kişiye işinizi ciddiye aldığınızı göstermiş olursunuz. Ayrıca bankacının sizden istediği şahsi gelir hesabı, vergi beyannamesi gibi gerekli bütün evrakları bankaya ulaştırdığınızdan emin olun.

  RESTORANINIZA İSİM BULUN

  Restoran isimleri bir temayı ( Meksika’ya, Çin’e veya Avrupa’ya özgü) , bir yöreyi veya basit bir kelime oyununu yansıtabilir. Burada düşünülmesi gereken en önemli konu restoran isminizin müşteride bırakacağı etkidir. Müşterilerin kolayca akılda tutabileceği ve yazabileceği bir isim seçin. Restoranın ismini doğru yazamadığınız için internet veya sarı sayfalarda bulamamanızdan daha sinir bozucu bir durum olamaz.

  MENÜYÜ HAZIRLAYIN

  Menü, restoranınızın büyük bir parçasıdır. Sonuçta müşteriler yemeklerinizi sevdikleri için restoranınıza gelmeye devam edeceklerdir. Menüde yer alan yemek kadar menünün şekli ve düzeni de önemlidir. Küçük hazır resimler veya fotokopisi çekilmiş el yazıları gibi amatörce görünen menü tasarımlarından uzak durun. Son olarak, kar marjınızı arttırmanıza ve daha çok yatırım yapmanıza yardımcı olacak bir fiyatlandırma yapın.

  RESTORANINIZA PERSONEL ALIN

  Doğru personeli işe almak her restoran için çok önemlidir. Güzel bir yemek kötü bir servisle bütün cazibesini kaybedebilir. En iyi adayları seçebilmek için arka kısımda ve ön kısımda çalışacak olan ana personelin rollerini çok iyi bilin. Aşçıbaşı, restoran müdürü ve barmen gibi önemli görevlerdekilerin deneyimlerini de hesaba katın.

  RESTORANINIZI DÜZENLEYİN

  Restoranınızın mutfağını, yemek bölümünü ve barını düzenlemek başlangıç bütçenizin büyük bir kısmını oluşturur. Kullanılmış ve kiralanabilir araç-gereçlerde pazarlık yapabilmek için çarşı pazar dolaşın. Ayrıca unutmayın ki ihtiyaçlarınızı almanız istediklerinizi almanızdan çok daha önemlidir. Gereksiz eşyalar ve araç-gereçler satın almak gibi bütçenizi aşacak gizli tehlikelerden uzak durun. Temel olanlarla başlayın, isterseniz daha sonra ilaveler yapabilirsiniz.

  RESTORAN AÇMA MALİYETİ

  Yeni bir iş kurmak için her zaman detaylı bir maliyet hesaplamasına ihtiyaç duyulur. Bulunduğunuz şehir, restoranınızın konsepti ve büyüklüğü gibi birçok faktör maliyeti doğrudan etkilemektedir. Bu yüzden kesin bir maliyet belirtmek yanlış olur. Gerçek bir maliyet hesaplaması için açmak istediğiniz restoran ile ilgili bilgileri yazımıza yorum yaparsanız, uzmanlarımızca geri dönüş yapılacaktır.
  Umarım sizde başarılı olursunuz Kariyer hayatinizda başarılar dilerim 🙂

  • 1502 Gösterim
  • 2 Tavsiye
  • 2 Takdir
 • Yıldız Holding’te Üretim Mühendisleri ortalama 2400 lira maaş almaktadır.

  • 7622 Gösterim
  • 1 Tavsiye
  • 0 Takdir
 • Finans Uzmanları ortalama 2500 lira maaş almaktadır.

  • 3499 Gösterim
  • 1 Tavsiye
  • 0 Takdir
  • 4356 Gösterim
  • 1 Tavsiye
  • 0 Takdir
 • Elektro World’te Satış Danışmanlarının başlangıç maaşları net 1600 liradır.

  • 1270 Gösterim
  • 1 Tavsiye
  • 0 Takdir