İpek Alıcı Profil Bilgileri
CEO
5686
Kıdeme Göre

Sorular
28

Tavsiyeler
248

 • CEO 08/12/2016, Maaşlar.

  Merhaba, Tofas fabrikalarında çalışma şartları standarttır. Yan haklarında yol yemek prim hakları mevcuttur.Maaşlar ise 1300-2100 TL arası değişmektedir.

  • 1131 Gösterim
  • 1 Tavsiye
  • 1 Takdir
 • CEO 25/07/2016, Meslekler.

  Merhaba Seyda , uzmanlara danışmak ile çok doğru yapmışsın.

  Öncelikle bu bölümlerin olanaklarından bahsedeceğim ,

  Bina, karayolu, demiryolu, metro, köprü, tünel, rıhtım, baraj, sulama, pis su arıtması gibi yapıları tekniğe uygun ve ekonomik olarak tasarlayan,yaptıran ve yapım çalışmalarının yürütülmesini denetleyen kişidir.

  GÖREVLER

  Yapılması istenen yapının planını, inşaat alanının yapıya uygun olup olmadığını inceler, mühendislik hesapları yapar, bunlarla ilgili projeler hazırlar, gerekli malzeme ve donanımı hesaplar ve yapım araç-gereçleri sağlar,
  İnşaat projeleri ile ilgili olarak yapıyı yaptıran kişi veya birimin istekleri doğrultusunda proje ve ihale dosyası hazırlar,
  İnşaatın değişik görünümlerinin taslak projelerini çizer, gerekirse projede değişiklik yapar,
  Şantiye kurdurur, insan gücü sağlar, çalışanlar için iş güvenliğini sağlayıcı önlemler alır,
  İnşaatı belli bir program dahilinde yürütür, uygulamada ortaya çıkan proje hatalarının düzeltilmesini sağlar,
  Özel ve teknik şartnameler ve sözleşmeler, özel fiyat analizi hazırlar, ihale komisyonuyla birlikte ihale işlemlerini yapar, ihalesi yapılan işlerin projeye uygunluğunu denetler,
  İnşaatta çalışanların ücretini, çalışma koşullarını ve sosyal haklarını takip eder, denetler,
  Geçici ve kesin kabul komisyonlarında yer alarak inşaatın devir, teslim işlemlerinin yapılmasını sağlar,
  İnşaatla ilgili sorunlarda bilirkişi olarak görev yapar,
  Yeni teknolojilerin uygulanması için işbaşı eğitimi yapar, yaptırır.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  • Hesap makinesi,
  • Bilgisayar,
  • Büro çalışmalarında teknik resim çizim aletleri,
  • Ölçme aletleri (zemin ölçme aletleri, takometre gibi).

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  İnşaat mühendisi olmak isteyenlerin;

  • Sayısal akıl yürütme gücüne sahip,
  • Şekiller arasındaki ilişkileri görebilen (örneğin bir küpün açılımının nasıl olacağını zihinde canlandırma),
  • Fen bilimlerinde başarılı (özellikle matematik, fizik ve bu alanlara ilgili)
  • Sorumluluk sahibi, dikkatli,
  • Yöneticilik özelliklerine sahip
  kimseler olmaları gerekir.
  Yaratıcılık meslekte başarıyı artırır.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  İnşaat mühendisi; çizim yaparken büroda, yapım aşamasında inşaatlarda çalışır. Düşünme, okuma, ayakta durma gibi etkinliklerde bulunur. Proje mühendislerinin çalışma ortamı rahat olmasına rağmen, şantiye mühendislerinin çalışma ortamı tozlu, gürültülü, yazın sıcak, kışın soğuk olabilir. İnşaatta çalışırken azda olsa kazaya uğrama tehlikesi vardır. Çalışma saatleri düzenli olabileceği gibi hafta sonu çalışması da olabilir. Özellikle büyük firmalarda çalışan meslek elemanları sık sık seyahat edebilirler. Mevsime ve hava şartlarına bağlı olarak iş yoğunluğu artıp azalabilir. Çalışırken tesisat konusuyla ilgili tekniker ve mühendislerle, mimarlarla, teknik ressamlarla, harita mühendisleriyle, işçilerle, jeoloji mühendisleriyle, çeşitli kamu kuruluşlarında çalışan personelle (Belediyeler, DSİ, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) iletişimde bulunabilir.

  Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü Tanıtımı:

  Elektrik üretimi, dağıtımı, sistemin bakımı, elektrikli aletlerin yapımı, elektronik sistemlerin tasarlanması, elektronik ev ve tıp aletlerinin üretilmesi, haberleşme alanında telgraf ve telefondan uyduya kadar her türlü sistemlerin tasarlanıp geliştirilmesi ve bakımı ile ilgili eğitim ve araştırma yapılır. PTT, TRT, Aselsan, THY, Alarko gibi resmi ve özel kuruluşlarda, tıp elektroniği ile ilgili firmalar da ve bilgisayar sektöründe çalışılabilir.

  Programın Amacı: Elektrik-elektronik mühendisliğinin amacı, kuvvetli (elektrik) ve zayıf (elektronik) akımlarla çalışan alet ve sistemlerin yapımı, geliştirilmesi, elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve sistemin bakımıyla ilgili eğitim ve araştırma yapmaktır.

  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Bu bölümde matematik ve fizik temel bilim dalları tabanı üzerinde elektronik, elektromanyetik dalga teorisi gibi haberleşme sistemlerine ilişkin dersler kuramsal ve uygulamalı olarak okutulmaktadır. Yaz aylarında staj yaptırılır.

  Gereken Nitelikler: Elektrik ve elektronik alanında çalışmak isteyenlerin üstün akademik yeteneğe sahip, matematik, fizik, kimya ve ekonomiye ilgili ve yetenekli, dikkatli ve yaratıcıkimseler olmaları gereklidir.

  Endüstri Mühendisliği Bölümü Tanıtımı:

  Ürün veya hizmet üreten kuruluşların verimliliğini yükseltmek maksadıyla insan, makine ve malzemenin etkili bir şekilde kullanılması için yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili konularda eğitimve araştırma yapılır. Kamu sektöründe ve özel sektöre ait fabrikalarda çalışılabilir.Endüsri mühendisliği gittikçe önemi artan bir mühendislik dalılıdır.

  Programın Amacı: Endüstri mühendisliği programı, ürün veya hizmet üreten kuruluşların verimliliğini yükseltmek amacıyla insan, makine ve malzemenin etkili bir şekilde kullanılması için yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili konularda eğitim yapar.

  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Endüstri mühendisliği bölümlerinde eğitim süresi 4 yıldır. Lisans rogramının ilk iki yılında, matematik, fizik, kimya gibi temel fen bilimleri dersleri ile statik, dinamik, mukavemet, malzeme gibi temel mühendislik dersleri, bilgisayar programlama ve ekonomi dersleri verilir. Programın son iki yılında, yöneylem araştırması, istatistik, iş etüdü, ergonomi, mühendislik ekonomisi, tesis planlaması, üretim yöntemleri ve planlaması, envanter ve kalite kontrolü gibi temel endüstri mühendisliği dersleri ile çeşitli bölümlere özgü diğer dersler ve sistem tasarımı konusunda bir proje dersi verilmektedir.

  Gereken Nitelikler: Endüstri mühendisliği programında başarılı olabilmek için analitik düşünme yeteneğine sahip ve yaratıcı olmak, mühendisliğe ve sosyal bilimlere ilgi duymak gerekmektedir. Bulunması gerekli diğer önemli nitelikler arasında insanlarla işbirliği yapabilme ve düşünceleri başkalarına aktarabilme gücü sayılabilir.

  Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Endüstri mühendisliği bölümlerini bitirenlere “Endüstri Mühendisi” ünvanı verilir. Endüstri mühendisliğinin diğer mühendislerden farkı, üretim sistemlerinin tasarım ve işletmelerinde insan faktörünü daima göz önünde bulundurması, sistemlere ve problemlerin çözümüne bir bütün olarak yaklaşabilmesi ve çeşitli mühendislik ve işletme disiplinlerinin sentezini yapabilmesidir. Endüstri mühendisleri fabrikalarda iş analizleri yaparlar. İnsan ile üretim araçlarının en uygun şekilde yerleştirilmesi ile üretimin miktar ve kalitesinin artırılmasına çalışırlar.

  Çalışma Alanları:: Endüstri mühendisleri kamu ve özel sektöre ait fabrikalarda iş bulabilirler. Endüstri mühendisliği ülkemizde gittikçe önemi artan bir mühendislik alanıdır. Gerek kamu sektöründe gerek özel sektörde endüstri mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır.

  Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tanıtımı:

  Bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin kullanımları konularında eğitim ve araştırma yapılır. Yönetim, eğitim, endüstri ve ticaret alanlarında, faaliyet gösteren çeşitli kamu kuruluşları ile özel kuruluşlarda, bankalarda, bilgisayar donanımı ve yazılımı hazırlayan firmalarda çalışılabilir. Programın Amacı:Bilgisayar mühendisliği programı bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin kullanımları konularında eğitim ve araştırma yapar.

  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:Bilgisayar mühendisliği bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Okutulan dersler bilgisayar donanım yapısı, programlama dilleri, veri yapıları ve algoritmalar, sayısal çözümleme, veri tabanı sistemleri, mantıksal tasarım, mikroişleyiciler, veri iletişim, sistem çözümleme, yönetim bilişim sistemleri gibi meslek derslerinden ve matematik, istatistik, fizik, elektrik, elektronik, ekonomi, işletme yönetimi gibi temel destek derslerindenoluşur. Meslek dersleri laboratuvar uygulamaları ile desteklenir. Öğrenciler kuramsal ve uygulamalı dersler yanında, gerek üniversite bilgisayar merkezlerinde, gerekse üniversite dışında bilgisayar merkezi olan kuruluşlarda yaz stajları yaparlar.

  Gereken Nitelikler:Bilgisayar mühendisliği programına girmek isteyenlerin normalin üstünde bir genel akademik yeteneğe, üstün bir sayısal düşünme gücüne ve sağlam bir mantığa sahip, dikkatli, sabırlı ve yaratıcı kişiler olmaları gerekir.

  Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Bilgisayar mühendisliği programını bitirenlere “Bilgisayar Mühendisi” ünvanı verilir. Bilgisayar mühendisleri çeşitli yönetim, endüstri ve hizmet alanlarında sistem çözümleyici ve uygulama programcısı, bilgisayar donanım ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda ve genellikle bilgiişlem merkezlerinde sistem programcısı, bilgiişlem merkezlerinde yönetmen, yönetim bilişim sistemleri alanında kurucu ve yönetici mühendis, veri tabanı yönetmeni, bilgisayar destekli endüstriyel sistemlerinin tasarımında ve gerçekleştirilmesinde araştırma-geliştirme mühendisi olarak görev alabilirler. Bu görevlerden ülkemizde en yaygın olanları programcılık ve sistem çözümleyicilik görevleridir. Veri tabanı yönetmeni hemen her türlü kuruluşta, gittikçe önem kazanan veri tabanı uygulamalarında veri tabanının yaratılması ve kullanımı ile ilgili konularda çalışır. Programcı, bir işi bilgisayara yaptırmak ya da bir sorunu bilgisayar yardımıyla çözmek için gerekli işlemleri ve bu işlemlerin uygulama sırasını saptar,bilgisayara verilecek verilerin ve bilgisayardan elde edilecek sonuçların biçimini belirler, bir iş akış şeması hazırlar bu şemaya uygun olarak belirli bir programlama dilinde işlemlere karşı gelen komutları yazar, programın amaca uygun biçimde çalışıp çalışmadığını denetler, varsa eksikleri tamamlayıp yanlışları düzeltir, programı çalıştırır ve gerekirse programın çalışmasıyla ilgili olarak bilgisayar operatörlerine yönerge hazırlar. Sistem çözümleyici belirli bir uygulama sistemiyle ilgili bilgi ve belge akışını, yapılması gereken işlemleri, işlem-zaman ilişkilerini çözümler, aksaklıkları ve darboğazları saptar, uygulamanın iyileştirilmesi için gerekli yöntemleri, kullanılacak araç ve gereci ve çalışacak personeli saptar, her aşamada yapılacak işlerle ilgili ayrıntılı yönergeler hazırlar ve karşılaşılabilecek güçlükler için önlemler alır.

  Çalışma Alanları:Bilgisayar kullanımının hızla yaygınlaştığı ülkemizde bilgisayar mühendisliğibölümü mezunlarının yönetim, eğitim, endüstri, ticaret ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren çeşitli kamu kuruluşları ile özel kuruluşlarda, bankalarda, üniversitelerde, bilgisayar donanım ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda çalışma olanakları vardır.

  Genel olarak bu mühendisliklerin önü açıktır. Benim önerebileceğim ise bilgisayar mühendisliğidir. Tabi bu benim düşüncem yine de hangi mesleğe için ısınırıyosa onu seçmelisin sonuçta kimse sevmediği bir işi yapmak istemez. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Kariyer hayatınızda başarılar dilerim .:)

  This answer accepted by seyda. 25/07/2016 10 Performans puanı eklendi...

  • 1267 Gösterim
  • 1 Tavsiye
  • 0 Takdir
 • Merhaba Eray Bey , sorunuz hakkında kısa bir araştırma yaptım ve elde ettiğim sonuçları sizinle paylaşmak istiyorum ;

  Öncelikle ,

  İsterseniz eğitim hayatınızı yeni bitirmiş olun, isterseniz yıllarca kurumsal bir şirkette çalıştıktan sonra girişimciliğe heves etmiş olun, isterseniz de fiziksel mağazanızı internete taşımak istemiş olun… İnternetten ürün satışında bulunmak ve hayatınızı bu şekilde kazanmak istiyorsanız işin pratiğini yaşamadan önce öğrenmeniz gereken birçok temel nokta bulunuyor.

  Ancak bu bilgileri nereden bulacaksınız? Sıfırdan başlayan bir kişi elektronik ticareti öğrenmeye nereden ve nasıl başlayacak?

  Bugüne kadar EticaretMag için EticaretMag editörleri ve sektör profesyonelleri tarafından yazılan ve sayıları 70’i geçen sayıları artık 80’i geçen rehberlerin yer aldığı “Yeni Başlayanlar İçin E-ticaret” sayfası ile sizi eticaret konusunda sıfırdan bilgilendirmeyi hedefliyoruz.

  Çayınızı, kahvenizi hazırlayın. 2012/13 Dosyası ve Sosyal Medya Rehberleri‘nden sonra sizi bu sefer elektronik ticarete başlangıç konusunda uzun ve bilgi dolu bir yolculuğa çıkarıyoruz.

  not: 14 kategorideki 70’ten fazla 80’den fazla yazıda kaybolmanızı hiç istemeyiz  O yüzden hemen aşağıda yer alan kategorilere tıklayarak ilginizi çeken bölüme ulaşabilir, ilgili bölümdeki “listenin başına dön” bağlantısıyla kategorilerin olduğu sayfanın ilk kısmına geri dönebilirsiniz.

  1. Başlarken
  2. Hukuk
  3. Alan Adı
  4. Altyapı
  5. Ödeme
  6. İçerik
  7. SEO
  8. Satış
  9. Reklam/Pazarlama
  10. Affiliate Pazarlama
  11. E-posta Pazarlaması
  12. Mobil Ticaret
  13. CRM
  14. Yatırım/Satın Alma

   

   

  Yeni Başlayanlar İçin E-ticaretin Avantaj ve Dezavantajları

  Online alışveriş mağazalarının en büyük avantajı yılın 365 günü ve günde 24 saat hizmet verebiliyor olması. Eğer internet sitenizin yazılımı ve teknik alt yapısı sağlam yapılmışsa ve düzenli olarak bakımı yapılıyorsa, online mağazanız aralıksız olarak tüm gün boyunca kullanıcılara hizmet verebilir.

  E-ticaret Girişimcilerinin Bilmesi Gereken Temel Kavramlar

  Türkçe adıyla “yatırım getirisi” olarak da bilinen ROI, yapılan yatırımın firmaya nasıl geri döndüğü ve ne oranlarda karlılık sağladığı ile ilgilidir. Başka bir deyişle ROI, yatırım dahilinde harcanan miktarı, mevcut kısa vadeli yatırımdan elde edilen kara bölerek ulaşılan sonuçtur.

  Sıkça Karıştırılan E-Ticaret Türleri

  Tüketiciden tüketiciye, şirketten tüketiciye gibi farklı çeşitleri olan e-ticaret, dilimize B2B, B2C gibi İngilizce’deki karşılıklarıyla yerleşmiş bulunuyor. Peki günlük hayatımızda neredeyse sürekli konuşutuğumuz bu kısaltmalar ne anlama geliyor?

  B2B Nedir ve Neden Önemli?

  Henüz popülerleşmemiş bir alan varsa o da B2B sektörü diyebiliriz. Bilmeyenler için kısaca anlatmak gerekirse B2B, şirketler arası ticaret anlamına geliyor.

  Tüketiciler, Bir E-ticaret Sitesinden Ne Bekler?

  Konuya vakıf olmayanlar e-ticareti, “evde, bilgisayarının başında” yapılan bir iş olarak değerlendiriyorlar. Halbuki, online bir alışveriş sitesini hayata geçirmek; tasarımdan yazılıma, pazarlamasından müşteri hizmetlerine kadar fiziki bir mağaza açmaktan daha zor bir hal bile alabiliyor.

  E-ticaret Siteleri İçin Doğru Renk Kullanımı

  Fast food zincirleri kırmızı, bankalar yeşildir. Süt ve diyet ürünleri mavi, taksilerin rengi sarıdır ve bu birkaç istisna hariç tüm dünyada böyledir. Bütün bu gerçeklerin birer tesadüf olduğunu düşünmek, gökkuşağının siyah olduğunu söylemek kadar doğrudur.

  E-ticarete Sıfırdan Başlarken 5 Adım

  Ürün sayısı arttıkça bunu yönetmek, satışlara göre reaksiyon vermek gerekebilir. Mağaza yönetmek 2-3 ürün satmaktan çok daha zor bir süreç. Bu süreçte pazarda kendimize ait bir alan kiralamaya benziyor. Bu aşamada kendi web sitemizi açıp burada ki mağaza adresimize yönlendirebiliriz.

  E-ticaret Girişimcilerinin Cevaplaması Gereken İlk 5 Soru

  Çıkacağınız bu zorlu yolu ne kadar tanıyorsunuz? Belki de henüz duymadığınız ama cevaplamanız gereken sorular neler? Yeni başlayanlar için e-ticarette hangi sorular önceliğe sahip?

  Bir E-ticaret Şirketi Neden İflas Eder?

  Bir e-ticaret şirketinin, bir İSO 500 şirketinin ya da Anadolu’daki herhangi bir KOBİ’nin batış nedenlerinden hiç de farkı yok. Ama şirket kelimesinin önüne e-ticaret koyduğumuz için biraz derinliklerine girmemiz şart oldu.

  E-ticaret Siteleri İçin Tüketici Odaklı Kriz Yönetimi

  İşletmenizin büyüklüğü, pazarın hacmi ya da hangi sektörde yer aldığınız fark etmiyor kriz kelimesine aşina olmanız için. Kimilerinin Çincede ”fırsat” anlamına geliyormuş deyişini eklemeden kullanmadığı bu kelimenin, yazımıza ekonomik sebeplerden ötürü konuk olmadığını belirtelim.

   


   

  Kişisel Verilerin Saklanması ve Gizliliğinin Korunması Yönetmeliği Nedir?

  Kişisel verilerin korunması insan haklarıyla yakından ilişkili bir konu. Zira kişisel verilerin açıklanması yoluyla kişilerin en başta özel hayatlarının gizliliği ihlal edilebileceği gibi bir takım diğer hakları da (örneğin kişilik hakkı) zarar görebilir.

  E-Ticaret Girişimleri İçin Hukuka Hakim Olma Gerekliliği

  Offline ticarette bile dükkanlara veya şirketlere girdiğimizde hep görebileceğimiz yerlerde A4 boyutlarında belgeler ve levhalar görürüz. “Bu işyerinde asgari ücret uygulanmaktadır” ya da “Fiyatlarımıza KDV dahildir” gibi. Bunların hiçbiri keyfi olarak asılmamıştır.

  Yeni E-Ticaret Kanunu ile E-Posta Pazarlaması Nasıl Düzenlenecek?

  Tasarıda genel olarak kişiler arasında istenmeyen ticari elektronik iletişimin engellenmesi, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşme öncesi bilgi verme yükümlülükleri ve sipariş aşamasındaki yükümlülükler ile bu düzenlemelere uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımlar düzenlenmiştir.

   


   

  Eticaret Girişimleri için Alan Adı Seçimi

  Bir e-ticaret sitesinin gelecekteki başarısının en önemli anahtarlarından biri kesinlikle alan adının ne olduğu. Kendi içinde bir pazar halini alan ve binlerce lira paralar ödenerek el değiştirir hale gelen alan adları tabiri caiz ise bulunmaz hint kumaşı halini aldı.

  E-ticaret Sitelerinde Alan Adı Seçiminin Önemi

  Alan adı seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor? Anahtar faktörler nelerdir? Nokta Domains‘den Domain Operasyonları Müdürü Burcu Ekim, Etohum Kurucusu Burak Büyükdemir, Domain Uzmanı ve UretMake Kurucusu Yılmaz Avcı ve Bilişim Hukuku Uzmanı ve Avukat Gül Banu Kırtok‘un değerli görüşlerine yer verdik.

   


   

  E-ticaret Sistemi Seçerken İlk Adım

  E-ticaret işine girmeye karar verdiniz ve altyapı olarak hangi e-ticaret sistemini kullanacağınızı araştırmaya başladınız. Atmanız gereken ilk adım hangi modelde bir e-ticaret çözümü kullanacağınıza karar vermektir.

  E-ticaret Altyapı Sağlayıcısı Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  Hedef kitlenizi belirlemeli, iş planınıza karar verip, pazarlama stratejileri oluşturmalısınız ve daha da önemlisi kuracağınız e-ticaret sitesinin altyapısını çok iyi oluşturmalısınız. Online alışveriş 7/24 hizmet veren bir sektör olduğu için sitenizin İsviçre saati gibi çalışıyor olması gerekiyor.

  E-Ticaret Paketi Seçimi Yaparken Nelere Dikkat Etmek Gerekir

  Paket seçimi esnasında bilgisizlikten veya satıcının yönlendirmesinden kaynaklı olarak ihtiyacınızı tam anlamıyla karşılamayan bir seçim yaptınız ve sorunlar başladı. İşte tam bu noktaya gelmeden önce yapılması gereken, teklif aldığınız firmaların sunmuş olduğu hizmetleri bir mukayese tablosu ile analiz etmeniz.

  Ücretsiz E-ticaret Sistemleri & Dezavantajları

  Kurulum, güncelleme ve customization (uyarlama, özelleştirme) gibi çok önemli teknik bilgi gerektiren işlerini siz yapmak zorundasınız. Bunları ister siz yapın, isterseniz parayla yaptırın, sonuçta ücretli bir e-ticaret paketinin fiyatına dahil olan birçok iş ücretsiz bir çözümde size ekstra maliyet olacaktır.

  E-Ticaret Şirketleri İçin 15 WordPress Teması

  Bu yazıda WordPress’in iki farklı özellikteki tema tasarımları için çeşitli örnekler bulacaksınız. Bu temalardan bir tanesi mobil cihazlarla da uyumlu olan “Responsive” tasarımı diğeri ise, mobil cihazlarla entegre olmayan tasarım.

  Sepete Ekle Butonu

  Seçtiğimiz 30 Türk e-ticaret sitesinin “Sepete Ekle” butonlarını inceledik ve belirli kriterlere göre sınıfladık. Sepete ekle butonunuza karar vermeden önce, sektörde diğer siteler neler yapmış sorusuna sizin için cevap aradık.

  Türk E-Ticaret Şirketleri Call Center’larında Hangi Melodileri Kullanıyor?

  Call center’ı arayan müşteriler telefona çıkacak görevliyi beklerken nasıl bir melodi dinlemek zorunda kalıyorlar? Müşteriye dinletilen müzik şirketin ruhunu yansıtıyor mu? Ya da bu bekleme müzikleri müşteri üzerinde nasıl bir etki bırakıyor olabilir?

  E-Ticaret Şirketlerinin Depo Büyüklükleri ve Çalışan Sayıları

  E-ticaret şirketlerinin kalbi olarak gösterilebilecek depolar hakkında bu yazıyla beraber şu soruların cevaplarını öğreneceksiniz: Depolarında kaç kişi çalışıyor? Depolarının büyüklükleri ne kadar? Depoları şehrin neresine kurulmuş?

  Tek Ürün Eticaret Sitesi Nedir, Avantajları Nelerdir?

  Tek ürün eticaret siteleri, yalnızca tek bir ürünün ya da o ürünün benzer modellerinin satıldığı sitelerdir. Yalnızca tek bir ürünün satılıyor olmasından dolayı bu siteler için “dikeyin de dikeyi” demek yanlış olmayacaktır.

   


   

  Kredi Kartı ile Ödeme ve Peşin Fiyatına Taksit Hakkında Bilmedikleriniz

  Sanal/Fiziksel POS kısıtlarından en önemlisi, sadece POS alınan bankanın kredi kartı ailelerine taksit imkanı sunulabilmesidir. Bu da mağazaların sadece sanal POS’unu aldığı anlaşmalı bankaların kredi kartı ailelerine taksit imkanı sunabileceği anlamına gelmektedir.

  Ödeme Sistemi Altyapısı Kurmak: EFT/Havale Kanalı

  EFT Sistemi, bir bankadan diğerine Türk Lirası cinsinden ödeme gönderilmesini sağlayan elektronik ödeme sistemidir. Havale ise, aynı bankanın farklı şubeleri arasındaki para transferi olarak adlandırılıyor. Bu ön bilgiden sonra, EFT ve Havale’nin işleyiş mekanizmalarına girmeden, e-ticaret siteniz ve iş modelinize olan etkisine bakalım.

  Ödeme Sistemi Altyapısı Kurmak: Kredi Kartı Kanalı

  Sektörde kredi kartı kullanım oranları her yıl eksponansiyel olarak artış gösterirken, e-ticaret sitenizde kredi kartı ile ödeme alabilmeniz için çalışmak istediğiniz bankalara sanal POS başvurusunda bulunup, bu bankalar ile anlaşma yapmanız gerekecektir.

  Online Alışverişlerde 3D Secure Kullandırmalı mıyım?

  Uzun yıllardır Türkiye’de kullanılan ve gün geçtikce daha son kullanıcı dostu bir hal alan 3D Secure doğrulama yöntemi , dolandırıcılık nedeni kodlu itirazların önüne geçerek riski minimize edebilmek maksadıyla MasterCard ve VISA tarafından geliştirilmiştir.

  Elektronik Ticarette Fraud Önleme Yöntemleri

  Online ödeme altyapısı kullanan Üye İşyerleri gerçekleşen transaction’ları detaylı analiz ederek, çeşitli parametrik değerlerle süzmezler ise; charge-back riski ile karşı karşıya kalacakları gibi, kredi kartı ekstresinde bu hareketleri fark eden tüketiciler tarafında da itibar kaybı söz konusu olur.

   


   

  E-Ticaret Sitelerinde İçerik Sayfaları Hangi Başlıklardan Oluşmalı?

  Yeni açılan eticaret sitelerinde (büyük veya küçük bütçe) es geçilen veya son dakikaya bırakılan önemli olduğunu düşündüğüm bir konu içerik sayfaları. İçerik sayfalarını, sitenizin ziyaretçileriyle iletişim kuracağınız sayfalar olarak değerlendirmenizde fayda var.

  E-ticaret Şirketiniz İçin Etkili Bir Basın Bülteni Yazmanın 9 Adımı

  Neredeyse artık her şirket, lansmanını yaptığı bir ürün veya hizmetinin tanıtımı için ilk olarak basın bülteni silahına başvuruyor. Ancak bir basın mensubunun mail kutusuna gün içerisinde yüzlerce basın bülteni düşebiliyor. Peki, basın organları neden sizin haberinizi kullanmayı tercih etsinler?

  E-ticaret Siteleri İçin Blog Kullanım Rehberi

  Bloglar doğru kullanıldığı takdirde, mevcut ve potansiyel müşterilerin dikkatini markanın üzerine toplar, yeni müşteriler kazandırır ve hatta kaliteli bir içerik sayesinde bloglar, insanları markanın fanları haline getirir.

  Hakkımızda Sayfası Oluştururken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

  Eğer yeni kurulmuş ve niş bir alanda hizmet veriyorsanız, ben ya da biz şeklinde bahsetmek, kullanıcılara daha samimi gelebilir. Fakat büyük kitlelere hitap ediyorsanız üçüncü şahıs olarak bahsederek kurumsallaşmış bir firma olduğunuz izlenimini yaratabilirsiniz.

  E-Ticaretin Olmazsa Olmazı: Fotoğraf!

  Siyah bir çanta için koyu renk fon veya beyaz bir elbise için beyaza yakın bir fon ürünün ortaya çıkmasını engelleyebileceği için, arka planda kullanılacak renk çok iyi seçilmelidir. Genellikle açık bej ve gri tonları, çekim için uygun olabilir.

   


   

  E-Ticaret Siteleri İçin SEO Neden Önemlidir?

  Tasarımcı ve web site sahiplerinin önceliği, ziyaretçilerin göz zevkine hitap eden (iyi gözüken) siteler oluşturmaktır. Ama web sitesi sahipleri, web sitesinin arama motorları ile olan uyumluluğuna maalesef gereken önemi vermezler.

  Tembeller için SEO İpuçları

  En yalın şekilde ifade etmek gerekirse, SEO, internet üzerinde Google, Bing, Yahoo ve Yandex gibi arama motorları kullanılarak yapılan aramalarda web sitenizin arama sonucu sayfalarında en önlerde listelenmesi için yapılması gereken bir takım düzenlemelerdir denilebilir.

  E-Ticaret Siteleri için SEO Tavsiyeleri

  Haliyle internet üzerinden bir ürün satıyorsanız ve bir marka değeriniz yok ise, durum çok daha vahim hale geliyor. Arama Motoru Optimizasyonu ise, bugüne kadar defalarca duyduğunuz, 10 yaşından 50 yaşına kadar bir çok kişinin yaptığını iddia ettiği, her yerde sürekli konuşulan bir konu.

  Eticarette Tedariği Son Bulan Ürünler için SEO Rehberi

  Sorun, tedarikçiden gelen bir email ile başlıyor: “Üzgünüz, bu ürünün tedariğine son veriyoruz.” Stoğunuzda kalanları eritmeniz muhtemelen bir sorun olmayacak. Ama elinizde kalan son ürünleri de sattıktan sonra ne yapacaksınız?

  E-ticaret Sitelerinin Yaptığı 6 Kritik SEO Hatası

  Klasik bir tabir vardır; Google’da ilk sayfada yer almak, işlek bir caddede mağaza sahibi olmaya benzer diye. İşte online alışveriş siteleri için arama motorlarının ilk sayfalarında yer almak bu denli hayati önem taşır.

  Eticaret Siteleri İçin HTTP Durum Kodlarının Anlamları

  HTTP Durum kodları (HTTP Status Code), adı üstünde bir web sitesinin o anki durumunu web tarayıcılara bildirir. Durum kodlarının 5 kategorisi vardır ve bu kategoriler 1, 2, 3, 4 ve 5 ile başlar.

   


   

  E-ticaret Gelirlerinizi Artıracak 5 Strateji

  Sadakat programları elinizdeki müşteriler ile yeni bir etkileşim yaşamanıza imkan verecektir. En sadık müşterilerinizin ikna olmalarına yarayacak teklifler sunmayı deneyin. Ücretsiz ya da aynı gün kargo gönderimi gibi oldukça basit teklifler bile gayet etkili olabilir.

  E-ticaret Satışlarınızı Arttırmanın Püf Noktaları

  Yine alışveriş alışkanlıklarına göre kullanıcılarınızı segmente edip onlara özel kişiselleştirilmiş ekranlar sunmak, kullanıcıların sitenize olan bağlılığını arttıracaktır. A/B testleri ile kullanıcı davranışlarını ölçmek de faydalı olacaktır.

  E-Ticaret Sitelerinde “Stokta Yok” Sorunu Nasıl Giderilir

  Online alışveriş yapan müşteriler herşeyden önce satın aldıkları ürünün kendisine teslim edilmesini merakla bekler, satın aldığı ürünün stokta olmamasını kolay kolay kabullenemezler. “Ama sitenizde var, beni ilgilendirmez. Satışa sunduysan git, başka yerden al ve bana gönder bu ürünü” gibi haykırışlar duyabilirsiniz.

  Yaz Aylarında E-ticaret Satışları Nasıl Artar?

  Yaz ayları eticaret sitelerinin kabus dönemi. İnternet kullanımının düştüğü bu aylarda haliyle eticaret sitelerinin (tatil, bilet, mayo-bikini siteleri hariç) satışları da diplere iniyor. Yaz aylarında satışların düşmesi kabullenilmiş bir olgu sektörde.

  E-Ticaret ve Servis Seviyesi Sözleşmeleri

  Şu unutulmamalıdır ki şirketlerin tek gelir kaynakları satış rakamları değildir. Mevcut maliyet kalemlerinizde yapacağınız her kısıntı (burada tüm maliyetleri kısmak anlamı çıkmamalı; süreçlerin optimizasyonu) aslında gelirinizi arttıracak bir faktördür.

  E-ticarette Ürün İadelerini Azaltmanın 10 Yolu

  E-ticaret firmalarının önemli baş ağrılarından birisi ürün iadeleri konusu. Özellikle tekstil ve moda gibi müşterilerin normalde deneyerek satın almaya alışık oldukları ürün kategorilerinde iade oranları %10-%25 arasını bulmakta. Bu da e-ticaret şirketlerine çok ciddi bir ekstra maliyet yüklemekte.

  E-Ticarette Faturalama Sorunları

  Fark faturası kesme yöntemi, faturayı komple düzelttirmekten daha doğru olacaktır. Çünkü fark faturası kesmek yerine fatura komple düzeltilmek istenilirse, ürün stoklara giremeyeceğinden tüketiciye de gönderilemeyecek ve müşteri memnuniyetsizliği doğabilecektir.

  E-Ticaret Şirketlerinde Maliyet Merkezi Modeli

  Geçmiş dönemler incelenirse birçok şirket bir anda yaşamış oldukları inanılmaz hızdaki büyümeyi yönetemedikleri için batmışlar veya çok ciddi sıkıntılar yaşamışlardır. Çok hızlı ve plansız büyüme aslında bir şirket için olağan dışı durum olabilmektedir.

  KPI Nedir, E-ticaret Siteleri İçin Hangi Metrikler Başarıyı Getirir?

  Bir nevi e-ticarette formül niteliği taşıyan metriklerin daha karlı ve başarılı bir online alışveriş sitesi için doğru değerlendirilmesi gereklidir. Peki nedir bu e-ticaret şirketlerini başarıya götürecek KPI’lar, yani anahtar performans göstergeleri?

   


   

  E-ticaret Şirketleri İçin Sosyal Medya Kullanım Rehberleri

  Küçük ya da büyük ölçekli olması fark etmeksizin her e-ticaret firmasının önemsemek durumunda olduğu sosyal medya kanalları ile şirketler hem müşterileriyle iletişim kuruyor hem de marka algılarını kuvvetlendiriyorlar. Sosyal ağlarda olmayanlar ise (istisnalar hariç) yarışa 1-0 geride başlıyor.

  Pazarlama Yapayım Derken Göz Çıkarmamak İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

  Sosyal medya pazarlamasında en sık görülen hatalardan biri de şirketlerin sadece kendi reklamlarını yaparak, kampanya haberi vermek oluyor. Tabi ki bunların da yapılması gerekiyor; ama kullanıcılar zaten hem e-postalarla hem de diğer reklamlarla kampanyalardan haberdar oluyorlar.

  PR Ajansı Olmayan Girişimciler İçin PR Dersleri 101

  Malumu ilam olacak ama biz baştan söyleyelim: Dünyanın en iyi girişimi, en yaratıcı fikri, en hayat kolaylaştıran uygulaması bile, pazarlama ve tanıtım olmadan bir hiçtir.

  Türk Tüketicilerin Sosyal Medyada En Çok Güvendikleri Platform: Forumlar

  Forumların diğerlerine kıyasla en az vakit geçirilen yer olmasına rağmen, elektronik ürün satın alımı öncesinde tavsiye ve öneri bulmak için en sık uğranılan yer olması üzerinde durulması gereken bir durum.

  8 Adımda Daha İyi Pazarlama: Spam Nasıl Yapılır?

  Kulübümüzün olmazsa olmaz faaliyetlerinden biri de müşterinin ya da takipçinin rızası olmadan onunla iletişim kurmak, hizmet ya da ürünü pazarlamaya çalışmak ve aslında en nihayetinde kişinin hayatına bir daha hiç çıkmamacasına dahil olmaktır.

  E-ticaret Sitelerinin PPC Reklamlarında “Long Tail” Anahtar Kelime Kullanımı

  Adwords kampanyalarında kullanacağınız “long tail” anahtar kelimeler sayesinde hem tıklama başına maliyet oranlarını düşürebilir, hem de satışa dönüşme oranlarında ciddi artışlar yakalayabilirsiniz.

  CPL Üzerinden Reklam Anlaşması Yaparken Dikkat!

  Genellikle, arama motoru reklamcıları tarafından milyon seviyelerinde gösterim taahhüt edilir ve karşılığında onbinlerle ifade edilen ücretlerin ödenmesi istenir. Marka bilinirliğini artırmak, lansman veya re-lansman yapmak isteyenlerin tercih ettiği bir reklam yöntemidir.

  CTR, CPA, ROI – E-Ticaret’e Yeni Başlayanlar için Paid Search Reklamların Performansının Ölçümlenmesi

  Türkiye’de online reklamcılıkta çoğunlukla performans olarak reklam verene sunulan metriklerden birisi CTR (clickthrough rate), yani tıklanma oranıdır. Eğer bir e-ticaret sitesi sahibi iseniz, kesinlikle CTR üzerinden yani tıklanma oranınız üzerinden bütçenizi değerlendirmeyin.

  Web Sitenize Trafik Getirme

  PM kampanyalar yeni başlayanlar için her zaman CPC kampanyalarından daha pahalıya gelir ve bütçenizi boşa harcamış olursunuz. Kısıtlı bütçenizle yapmanız gereken, sizin için doğru sitelerden en ucuza tıklama (CPC) almak ve kampanya süresince aldığınız trafiğin performansına bakmaktır.

   


   

  Affiliate Marketing ile Tanışmak

  Özellikle Avrupa ve Amerika’da reklamverenlerin çok etkin olarak kullandığı bu kanal Türkiye’de yeni gelişmeye başlıyor. Reklamverenler bir taraftan affiliate marketing ile bütçelerini etkin bir şekilde kullanırken, diğer taraftan çalıştıkları yayıncılarla uzun vadeli bir işbirliğine girebiliyorlar.

  Affiliate Marketing Nedir? – İnternet Reklamcılığında İş Ortaklığı Sistemi

  Affilite marketing (iş ortaklığı sistemi) sadece büyük trafik hacmine sahip sitelerin değil, küçük trafik ve ziyaretçi kapasitesine sahip sitelerin de sistem içine dahil olarak kaynaktan pay almasını sağlayan bir sistem olarak mecrada yer alır.

  Affiliate Sistemde E-ticaret Reklam Vereni Olmak – Affiliate Marketing

  E-ticarette en büyük hedef, satışı artırmaya yönelik reklam yayını olması gerektiğinden, performans bazlı (satış/üyelik), CPA yayını yapmalarının çok çok önemli olduğundan söz etmeye gerek bulunmadığını düşünüyorum.

   


   

  E-ticaret Siteleri İçin E-posta Pazarlaması Taktikleri

  Sadece satış odaklı e-bültenler değil, müşterilerinizin hoşuna gidebilecek formatlarda mailler de gönderebilirsiniz. Verilmek istenen mesajı kısa ve öz bir şekilde kullanıcıya ulaştırın. Onlara tavsiyelerde bulunun.

  E-Postaları Mobile Optimize Ederken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

  Satışa dönüştürme ve tıklama oranlarını artırabilmek, aynı zamanda marka sadakatini devam ettirebilmek için mobile optimize edilmiş e-posta gönderimlerinde dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta bulunuyor.

  Fırsat Siteleri ve Özel Alışveriş Kulüpleri İçin E-Posta Pazarlama Stratejileri

  Bir kişi sizinle görüşmek istemediğinde nasıl ki o kişi ile bir daha görüşmüyorsak, aynı şekilde artık bültenlerinizi e-posta kutusunda görmek istemeyen ve e-posta listenizden çıkan üyelere kesinlikle tekrar bülten gönderilmemelidir.

   


   

  2013’te Mobil Ticaret Alanında Bizi Neler Bekliyor?

  Günlük fırsatlar, lokasyon bazlı uygulamalar, oyun içi reklam modelleri ve check-in’ler gibi kişiselleştirilmiş mobil pazarlama taktikleri, hedeflenmiş ve anlık teklifler sunarak, mobil tüketiciyi günün her anında yakalama şansı yaratıyor.

  Mobil Web Siteleri İçin Kullanıcı Deneyimi ve SEO Tavsiyeleri

  Mobil site geliştirme aşamasında yapılması gereken ilk hamle, kullanıcıların mobil siteler ile nasıl etkileşime geçeceği hakkında fikirler yürütmektir. Kendinizi bir kullanıcı olarak düşünüp neler istediğinizi, nelerin işinizi kolaylaştıracağını tespit edebilirsiniz.

  Tabletlerin Egemen Olduğu Bir Dünyaya Doğru: T-ticaret

  Fonksiyonelliği ve taşınabilirliği sayesinde, önümüzdeki yıllarda vazgeçilmez fırsatları da beraberinde getirecek ve perakende deneyimini daha da güçlendirecek tabletler; tüm e-ticaret şirketlerinin dijital strateji çalışmalarında ön sıralara yükselmeye devam edecek gibi görünüyor.

  Mobil Ticarete Adım Atacak İşletmeler İçin 7 Mobil Site Önerisi

  Lokasyonun daha bir önemli olduğu mobil mecralarda hedeflenmiş ve anlık teklifler diğer uygulamalara göre çok çok daha etkili sonuçlar verebiliyor. Bu bilgileri dikkate alarak; mobil sitenizin kullanıcıya hangi yollarla ulaşabileceğine ve onlara ne vaat ettiğine dikkat edin.

  Mobil Uygulama mı, Mobile Optimize Edilmiş Site mi?

  Bu mecrayı nasıl kullanıp, tüketiciye mobil cihazlar üzerinden de ulaşmalıyım gibi sorular kafalarda dolaşıyor. Kafalarda oluşan soru işaretlerinden biri de mobil uygulama geliştirmek mi yoksa mobile optimize edilmiş ya da uyumlu internet sitesine geçmek mi sorunu oluyor.

   


   

  Online Alışverişte Kişiselleştirmenin Önemi

  Markalar, kullanıcıya özel olarak sunduğu içeriklerle onların alışveriş deneyimlerini zenginleştirir ve daha ilişkili arama sonuçları, ürün önerileri ve hatta kişiye özel ürün tanıtım içerikleri sunarak müşterilerin satın alma süreçlerini kolaylaştırır.

  Veri’den Bilgi’ye Yolculuk – 1

  Geleneksel perakendecilikte, müşteriniz olmayanı izlemeniz neredeyse imkansızken, dijital dünyada müşteriniz olmayanları bile izleyebilir, doğru zamanda doğru teklifleri yapabilirsiniz. Böylece onları kazanma şansınız olur.

  Veri’den Bilgi’ye Yolculuk – 2

  İlk önce ne istediğinizi bilmelisiniz. Örneğin, “Müşterilerin eğilimlerini öğrenmek ve anlamsız teklifleri yapmamak” gibi bir amacınız olmalı. Bu durumda “eğilim” bilgisini nasıl elde edeceğinizi sorgulayarak başlarsınız.

  Veri’den Bilgi’ye Yolculuk – 3

  Verinin bilgi haline getirilmesi için işlenmesi gerekiyor. Nasıl ki ham pamuk veya yün yığını olduğu yerde dururken elbiseye dönüşmüyorsa, veri de aynı şekilde bazı süreçlerden geçmezse, yığın olarak durmaya devam eder. Üstelik, pamuk veya yünden çok daha önce eskir, çürür, işe yaramaz oluverir.

  Süreç Tasarımı ve CEM

  Elinizde sadece yazılı metinler olmayacak. Bir de algoritma benzeri iş akış şemaları hazırlayacaksınız. Bu şemalardaki her bir adım, zaten metinlerde yazılmıştı. Yazılı metinler, aslında hedef kitlelerinizin CEM (müşteri tecrübesi yönetimi) senaryosudur.

  Süreç Tasarım Matrisi

  Bir çok e-ticaret sitesinin, müşterinin ilk kaydının alınması ile başlayan, ürünlerin gösterilmesi, kıyaslanması, sepete koyulması, tedarik, ambar yönetimi, ambalaj, sevkiyat, teslimat, faturalama, muhasebe süreçlerini kapsayan bu çalışmayı yapmadığını düşünüyorum.

  Büyük Veri – “Big Data” Nedir, Ne Değildir?

  Dijital mecralarda gerçekleştirdiğimiz eylemler neticesinde kendimiz ile ilgili birçok veriyi farkında olmadan ardımızda bırakıyoruz. Birçok firma da bu verileri bir havuzda biriktirip, müşterilerine daha hedefli ve etkili kampanyalar sunmak amacıyla stratejiler oluşturuyor.

  Listenin Başına Dön


   

  Türkiye’deki Kuluçka Merkezleri

  Destek verdiği girişime yüksek miktarda finansal destek sağlamaktan ziyade girişimci ve yatırımcı arasında köprü misyonunu üstlenir, iş bağlantılarını düzenler. Fikrin elinden ilk tutan kurumdur; gerektiği durumlarda ofis tutmaktan, pazarlamaya, mentorluktan, şirket yönetimine kadar birçok noktada girişimciye destek olur.

  E-Ticaret Şirketleri İçin Satın Alma, Yatırım ve Ortaklık Rehberi

  E-ticaret sektörünün büyümesiyle birlikte şirketler arasındaki rekabette de bir artış gözlemlenmekte. Hal böyle olunca büyümek isteyen, yeni girişim yapmak isteyen ya da zor durumda olan şirketlerin göz önünde bulundurması gereken bazı seçenekler ortaya çıktı.

  Yatırım Sürecindeki Girişimcilerin Bilmesi Gereken Terimler

  İmtiyazlı hisse anlamına gelen “preferred stock”, ortaklık sözleşmesinde yer alan bir hüküm ile, ilgili yatırımcı veya girişimciye temettü ödemesi, rüchan hakkı kullanımı, oy hakkı gibi konularda ayrıcalık sağlayan bir takım senet ve haklardır.

  Etkili Bir Sunum Nasıl Hazırlanır?

  Yatırım almak için bir şirketle ya da melek yatırımcıyla görüşmeye gittiğinizde 5-10 dakikalık bir sunum ile yaptığınız veya yapmak istediğiniz işi mümkün olduğunca iyi bir şekilde anlatıp, size yatırım yapmasını istediğiniz kişinin tüm ilgisini çekmeniz gerekiyor.

  Melek Yatırımcılar vs Risk Sermayedarları: Aralarındaki Farklar Neler?

  İsterseniz anlatmaya temelden başlayalım; yatırımcı, sermayesini riske ederek bir girişime destek veren kişiye denir. Bu desteği, aileniz ve arkadaşlarınızdan oluşan yakın çevrenizden bulabileceğiniz gibi profesyoneller aracılığıyla da edinebilirsiniz.

  Devlet Destek, Hibe ve Teşvikleri Nereden Alınabilir?

  Devlet teşvik ve desteklerinden faydalanmak isteyen girişimcilerin ”benim bir fikrim var nasıl yapalım” demekten ziyade şirketleşme aşamasında ya da şirketleşmiş olmaları gereklidir. Başka bir ifadeyle, iş planı, ARGE ve inovasyon çalışmalarının tamamlanmış olması girişimciler açısından önemlidir.

  Türkiye’deki Para Ödüllü Girişimcilik Yarışmaları

  Girişimciler açısından nakit desteğinin yanı sıra, network ve deneyim oluşturan yarışmalar, her evresinde yatırımcı gözlemindedir. Girişimci bu yatırım türü sayesinde ön plana çıkma fırsatı yakalarken, girişiminin de bilinirliği arttırma fırsatı yakalar.

  Türkiye’deki Venture Capital (Risk Sermayesi) Yatırım Şirketleri

  Bu kez de yatırım alanı olarak Türkiye’yi seçen risk sermayedarlarını, global ismiyle venture capital şirketlerini girişimcilerle buluşturmaya çalışacağız.

  Türkiye’deki Yabancı Venture Capital (Risk Sermayesi) Yatırım Şirketleri

  Her ne kadar Türkiye internet ekosisteminin öngörüleri ve potansiyeliyle aynı paralelde ilerlemesi konusunda kesin bir şey söyleyemesek de, tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başardığını belirtebiliyoruz.

  Girişimcilerin Yatırımcılara Söylememesi Gereken 10 Cümle

  İşine olan güvenin eksik olması büyük bir problem yaratabileceği gibi, işe fazla güvenip, kibir yapmak da yatırımcıların gözünde eksi puana sebep olabilir.

  Umarım yardımcı olabilmişimdir.Kariyer hayatınız da başarılar dilerim 🙂

  • 1297 Gösterim
  • 1 Tavsiye
  • 1 Takdir
 • CEO 04/07/2016, Maaşlar.

  Merhaba, ışılsan da yeni mezun olan makine mühendislerine verilen maaşlar 1900-2400 arasinda değişmektedir.
  Kariyer hayatınızda başarılar dilerim 🙂

  This answer accepted by ensarimal. 04/07/2016 10 Performans puanı eklendi...

  • 3776 Gösterim
  • 1 Tavsiye
  • 1 Takdir
 • CEO 27/06/2016, Maaşlar.

  Merhabe efendim,

  Asas alüminyumda yeni mezun bir ar-ge mühendisinin maaşları 1900-2300 arası değişmektedir.Tabi bu yeni mezunların maaşlarıdır.Kariyerinizde ilerledikçe maaşlarınız da artacaktır.Umarım yardımcı olabilmişidir efendim.

  Kariyer hayatınızda başarılar dilerim 🙂

  This answer accepted by ensarimal. 27/06/2016 10 Performans puanı eklendi...

  • 1049 Gösterim
  • 1 Tavsiye
  • 1 Takdir
 • CEO 16/06/2016, Maaşlar.

  Merhaba efendim,

  Geçenlerde bir arkadaşımdan Vodafone Kurumsal Back Office Özel Müşteri Yetkilisi sorusunu duymuştum ve oturup  araştırmıştık. Size de bu konu hakkında yardımcı olmak istiyorum. Şöyle bilgiler verebilirim ;

  Vodafone, 2006 yılında girdiği Türkiye pazarında, ülkenin dijital dönüşümüne liderlik etme misyonuyla yatırımlarına güçlü bir şekilde devam etmektedir.

  ·          Yüksekokul ya da 4 yıllık üniversite mezunu
  ·          Tercihen Telekomünikasyon sektöründe  Kurumsal Müşteri Hizmetleri tecrübesine sahip olmak.
  ·          İletişim becerileri kuvvetli
  ·          Analitik ve problem çözmekte hızlı
  ·          Müşteri odaklı
  ·          Takım oyuncusu
  ·          Satış odaklı ve telefonda satış konusunda başarılı
  ·          İkna kabiliyteti yüksek
  ·          Kuvvetli planlama ve organizasyon yeteneği olan
  ·          Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış
  ·          Tercihen iyi derecede İngilizce bilen
  ·          MS Office Programları ve iyi deredce excel bilgisi
  ·          Zor kişilerle ve/veya durumlarla karşılaştığında sorunlarla ve şikâyetlerle sabırlı bir şekilde ilgilenebilen

  İŞ TANIMINDAN BAHSEDELİM BİRAZ DA ;

  Türkiye’nin Dijital Dönüşümüne Liderlik etme sorumluluğunu benimsemiş yüksek performanslı Vodafone ekibinin bir parçası olmak üzere, Kurumsal Back Ofis Özel Müşteri Supervisor’îna raporlayacak Kurumsal Back Ofis Özel Müşteri Yetkililerinin önemli bir rolüvardır.

  Bu rolün yetki alanları:

  • Yüksek değerli SME firmalara dedike TAM (Telephone Account Management) hizmeti vermek.
  • Müşteriden gelen talepleri zamanında ve doğru bir şekilde karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlamak.
  • Gelen giden çağrılarda telesatış yoluyla bazın maksimum seviyede kontratlanmasını sağlamak ve gelir yaratmak.
  • Kontratlama aktivitelerine ek olarak yönettiği müşteri portföyü ile sürekli iletişim halinde kalarak (healthcheck) churn’ü minimize etmek

  Aday Kriterlerinde aranan özellikler ise şöyledir ;

  Tecrübe:

  En az 2 yıl tecrübeli adaylar

  Eğitim Seviyesi:

  Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)

  Maaştan bahsedecek olursak ; 2700-3500+ arası değişmektedir.

  Umarım yardımcı olabilmişimdir. Kariyer hayatınızda başarılar dilerim 🙂

  • 1654 Gösterim
  • 1 Tavsiye
  • 1 Takdir
 • Merhaba Ayşe Hanım,

  İnsan kaynakları alanındaki dergi ve kitaplara çoğu kitapçıdan , örneğin D&R ‘dan ulaşabilirsiniz. Bunun dışından İnsan kaynakları alanındaki dergi ve kitaplara internette çeşitli sitelerden ulaşabilirsiniz.İnsan kaynakları dergi ve kitap konuları hakkında bazı bilgilere değinecek olursak ;

  Birinci Bölüm: İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş: İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Çevresel Faktörler
  İkinci Bölüm: İş Analizi ve İş Dizaynı
  Üçüncü Bölüm: İnsan Kaynakları Planlaması ve İşgören Seçimi
  Dördüncü Bölüm: Eğitim ve Geliştirme
  Beşinci Bölüm: Performans Değerlendirme
  Altıncı Bölüm: Kariyer Geliştirme
  Yedinci Bölüm: İş Değerleme
  Sekizinci Bölüm: Ücret Yönetimi
  Dokuzuncu Bölüm: İnsan Kaynakları Yönetiminde Koruma İşlevi(İş Güvenliği ve İşgören Sağlığı)
  Onuncu Bölüm: İnsan Kaynakları Yönetiminin Hukuki Boyutları
  Onbirinci Bölüm: Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi

  Bu şekildedir.Umarım yardımım dokunmuştur.Kariyer hayatınızda başarılar dilerim 🙂

   

  • 3466 Gösterim
  • 1 Tavsiye
  • 0 Takdir
 • Merhaba efendim,

  Lufthansada Havalimanında çalışan bir müşteri danışmanın maaşlarını inceleyecek olursak şöyle söyleyebiliriz ;

  Aylık maaşlarını incelediğimiz zaman, asgari ücret ve üzeri maaşlar olduğunu söyleyebiliriz. Yani 900 ile 1200 TL normal çağrı merkezi çalışanı maaşını amiri ise, 1500 ile 2400 TL maaş aldıklarını belirtmek mümkündür. Örnek verecek olursan 1200 tl maaş alan personelin aylık kotasını 1000 olarak farz edelim. Bu personel bu sayıyı aşıp 1500 müşteri ile iletişime geçerse kişi başına 0.20 kuruş alacaktır. Buradan 1500 x 0.20 = 300tl daha fazla maaş alacaktır.

  Umarım yardımcı olabilmişimdir. Kariyer hayatınızda başarılar dilerim 🙂

   

  • 5120 Gösterim
  • 1 Tavsiye
  • 0 Takdir
 • Merhaba efendim, sorunuz ilgimi çekti açıkçası tartışılmaya değer yapıda bir konu , şöyle başlamak istiyorum ; Sosyal girişimcilik bir kariyer olarak görülebilir, fakat bu bakış açısına göre değişiklik gösteren bir meslek halini alır. Farklı  değerlendirmeler yapacak olursak eğer;

  Sosyal girişimcilik, sosyal değişim yaratan global bir harekettir. Sosyal girişimcinin oluşturduğu yapı kar amacı güden, kar amacı gütmeyen ya da her ikisini bir arada barındıran bir kuruluş olabilir. Sizi sosyal girişimci yapan ödediğiniz vergilerin durumu değildir. Sosyal girişimcilik, geleneksel girişimciliğin odaklandığı bir problemi inovatif bir yaklaşımla çözerek sosyal bir farkındalık yaratmaktır.

  Sosyal girişimci, sosyal konuları tutkulu ve derinlemesine önemseyen, farkındalık yaratmak, problemleri çözmek ve ihtiyaçları karşılamak için inovatif teknikleri kullanan, bu sosyal konuların değişikliği üzerine çalışan kişidir.

  Neden sosyal girişimcilik ?

  Sosyal medya, crowdfunding ve mobil teknolojiler gibi teknolojik avantajlarla donanımlı kişiler, dünyada gerçek bir değişiklik yaratmak için sosyal girişimci olmayı seçerler. Gerçekten bunu istedikleri için sosyal girişimci olmayı seçerler. Sosyal girişimcilerin bir takım sebeplerden dolayı derin bir tutkuları ve inançları vardır. Bir farklılık, bir değişiklik yaratacak kadar bu fikri önemserler.

  Birçok iyi eğitimli, tutkulu, sosyal sorumluluğa sahip insan bu yeteneklerini ödüllendirecek, tatmin edecek bir iş bulamamaktadır. Böyle bir iş bulsalar bile kendilerini tamamlayabilecekleri bir iş tanımı bulmak neredeyse imkansızdır. Hayal ederler ve kendilerine inançları vardır. Doğru seçenekler ve cesaretlendirme yapıldığında gerçekten istedikleri işi yapacaklardır.

  Kısaca sosyal girişimciler aslında diğer girişimciler gibidir. Aralarındaki fark; sosyal bir farklılık yaratmak için kendilerini bu işe adayıp adamadıklarıdır.

  Nereden başlamalı?

  İş, tek bir fikirle başlar. Sizin için önemli olan nedir? Bu konuda ne yapmanız gerekiyor? Tam olarak buradan başlayabilirsiniz. Sizi heyecanlandıran gerçek tutkunuz nedir? Dünyada görmek istediğiniz değişiklik nedir? Sosyal girişimci olarak vizyonunuzu ve dünyadaki değişikliği fark edebilirsiniz.

  Sosyal girişimcilik, gerçekten istediğiniz yerde olmadığınızı fark ettiğinizde başlar. Sosyal girişimcilik, aldığınız eğitimin sizi güçlendirmesi ile başlar. Sosyal girişimcilik, dünya çapında neye sahip olmak istediğinize karar verdiğinizde başlar.

  Başarılı sosyal girişimciliğin anahtarı, içinizdeki sese kulak vererek kalbinizle beyninizi senkronize edecek yolu bulmakta yatar.

  Benim görüşüm budur efendim , umarım yardımcı olabilmişimdir. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa cevaplamak isterim. Kariyer hayatınızda başarılar dilerim, bir başka soruda görüşmek üzere efendim 🙂

  • 3802 Gösterim
  • 1 Tavsiye
  • 1 Takdir
 • Merhaba Tuana ,

  Şimdi sorun ile ilgili edindiğim deneyimler gözlemlerim ve araştırmalarımla sana Burger King çalışma şartlarınla ilgili bilgi vericem ;

  Burger King ülkemiz de faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketlerden bir tanesidir.Avrupa standartların da bir firma olduğu için işe alım ve sonrası biraz zorlu bir süreçtir.Zira göreviniz her ne olursa olsun işe alındıktan sonra yaklaşık 2-3 ay kadar bir eğitim alırsınız.

  Firmanın günlük mesai saati yasaların belirlediği üzre 8 saattir 30 dakika yemek molanız bu 8 saate dahildir.Bir çok firma da olduğu gibi hafta da bir gün izin,ve yılınızı doldurmanız durumun da yıllık izin kullanma hakkına sahip olursunuz.

  İşletme de tüm personeller vardiya sistemi ile istihdam edilmektedir.Giriş çıkış saatleri değişkenlik gösteriyor olsa da günlük çalışma süreniz asla değişmez.Firma aynı zaman da fazla çalışmanız karşılığın da mesai ücreti ödemektedir.Bu ücret günlük çalışma ücretinden %50 daha zamlı bir ücret olup,mesai yapıp yapmamak tamamen sizin elinizdedir.

  Personel yemeği firmaya ait olmasına karşın günlük bir yemek puanınız olmaktadır.Bu puanı aşmanız söz konusu olamaz.

  Ücret konusuna gelecek olursak yeni başlayan personellerin maaşları asgari ücrettir.Zira firma da uzun süre çalışıp tecrübe sahibi olmanız durumun da,hem iş pozisyonunuz hem de maaşınız değişecektir.Zira Burger King kariyer yapılacak firmalar arasındadır.Aynı zaman da kariyer yapmanız ve iş tecrübesi kazanmak için tercih edilesi bir çalışma ortamı sunmaktadır personeline.

  Umarım yardımcı olabilmişimdir Tuana 🙂 Kariyer hayatında başarılar dilerim 🙂

  • 1145 Gösterim
  • 1 Tavsiye
  • 1 Takdir
 • Merhaba efendim ,  geçen hafta bir arkadaşımla bu konuyu tartışmıştık ve sorunuzu gördüm yanıtlamak istedim. Arkadaşımla tartışmamızından sonra doğru bilgiler edindik ve bordro ve özlük işleri uzmanlarını maaşları genellikle 2500-3400 arasında değişmektedir. Umarım yardımcı olabilimişimdir efendim. Kariyer hayatınızda başarılar dilerim 🙂

  • 5756 Gösterim
  • 1 Tavsiye
  • 1 Takdir
 • Merhaba efendim, toplum olarak kariyer planlamasına ve bunun sonucunda da hayalini kurduğumuz hayatlara geç kalıyoruz. Üstüne üstlük bunların sebeplerini incelemeden hemen vazgeçebiliyoruz. Oysa vakti zamanında kendimize doğru bir kariyer haritası çizmiş olsak sorunları daha başından çözeceğiz.

  Bilinçli bireyler, üniversite yıllarında veya öncesinde yaptıkları planlamayı hedef olarak belirliyorlar ve bu doğrultuda kendilerini geliştiriyorlar. ” İstediğim yere ulaşabilmek için eksikliklerim neler? Ne gibi donanımlara sahip olmam gerekir? ” gibi soruları kendilerine soran kişiler çoğu zaman kazanmaktadır.

  Kariyer haritası, iş yaşamınız boyunca birçok farklı aşamada faydalı olacaktır. Örneğin iş yerinizde doğan olumsuz bir durum – bulunduğunuz bölümün kapanması ya da firmanızın satılması – ya da özel hayatınızda karşınıza çıkacak hızlı bir değişiklikte çok işinize yarayacaktır. Böylece ihtiyacınız olduğunda, fazla endişelenmeden hazırlamış olduğunuz plana ve stratejilerinize göz atabileceksiniz.

  Kariyer haritasında dikkat etmeniz gereken ilk önemli şey gerçek anlamda ne yapmak istediğinize karar vermektir. Kararınızı verdikten sonra yapmanız gereken işlemler sizin sandığınızdan çok daha kolay ve hızlı olacaktır. Ne istediğinize karar vermenin yolu ise kendinizi iyi tanımaktan geçer. Kim olduğunuz, neleri yapmaktan zevk aldığınız, bilgi ve becerileriniz, başarılı olduğunuz alanlar kafanızda netleşmelidir. Kendi kendinize uygulayacağınız değerlendirmelerin yanı sıra, çevrenizde size yakın olan insanlar da bu noktada size çok yardımcı olacaktır.

  Kariyer haritası hazırlanırken yapılan hata kişinin kendi karakteri ve sahip olduğu becerileriyle uyuşmayan alanlara yönelmesidir. Bu durum sonraki yıllarda farklı sorunlara yol açabilir.

  İşte bu sorunlardan bazıları :

  İşe duyulan tatminsizliği
  Düşük değerli motivasyon
  Düşük bağlılık
  Yoğun düş kırıklığıdır.
  Umarım yardımcı olabilmişimdir 🙂

  This answer accepted by samko71. 24/05/2016 10 Performans puanı eklendi...

  • 2871 Gösterim
  • 2 Tavsiye
  • 0 Takdir
 • CEO 10/05/2016, Bir Kategori bulamadık!.

  Merhaba efendim, toplum olarak kariyer planlamasına ve bunun sonucunda da hayalini kurduğumuz hayatlara geç kalıyoruz. Üstüne üstlük bunların sebeplerini incelemeden hemen vazgeçebiliyoruz. Oysa vakti zamanında kendimize doğru bir kariyer haritası çizmiş olsak sorunları daha başından çözeceğiz.

  Bilinçli bireyler, üniversite yıllarında veya öncesinde yaptıkları planlamayı hedef olarak belirliyorlar ve bu doğrultuda kendilerini geliştiriyorlar. ” İstediğim yere ulaşabilmek için eksikliklerim neler? Ne gibi donanımlara sahip olmam gerekir? ” gibi soruları kendilerine soran kişiler çoğu zaman kazanmaktadır.

  Kariyer haritası, iş yaşamınız boyunca birçok farklı aşamada faydalı olacaktır. Örneğin iş yerinizde doğan olumsuz bir durum – bulunduğunuz bölümün kapanması ya da firmanızın satılması – ya da özel hayatınızda karşınıza çıkacak hızlı bir değişiklikte çok işinize yarayacaktır. Böylece ihtiyacınız olduğunda, fazla endişelenmeden hazırlamış olduğunuz plana ve stratejilerinize göz atabileceksiniz.

  Kariyer haritasında dikkat etmeniz gereken ilk önemli şey gerçek anlamda ne yapmak istediğinize karar vermektir. Kararınızı verdikten sonra yapmanız gereken işlemler sizin sandığınızdan çok daha kolay ve hızlı olacaktır. Ne istediğinize karar vermenin yolu ise kendinizi iyi tanımaktan geçer. Kim olduğunuz, neleri yapmaktan zevk aldığınız, bilgi ve becerileriniz, başarılı olduğunuz alanlar kafanızda netleşmelidir. Kendi kendinize uygulayacağınız değerlendirmelerin yanı sıra, çevrenizde size yakın olan insanlar da bu noktada size çok yardımcı olacaktır.

  Kariyer haritası hazırlanırken yapılan hata kişinin kendi karakteri ve sahip olduğu becerileriyle uyuşmayan alanlara yönelmesidir. Bu durum sonraki yıllarda farklı sorunlara yol açabilir.

  İşte bu sorunlardan bazıları :

  İşe duyulan tatminsizliği
  Düşük değerli motivasyon
  Düşük bağlılık
  Yoğun düş kırıklığıdır.
  Umarım yardımcı olabilmişimdir 🙂

  • 0 Gösterim
  • 3836 Tavsiye
  • 0 Takdir
 • Merhaba Erhan Bey, sorunuz dikkatimi çekti ve size bilmeniz gerekenelr hakkinda bilgi vermek istiyorum ;
  # 1- Hedef kitlenizi belirleyin:

  Başarılı bir şekilde restoran açmak için diğer şeylere nazaran yapmanız gereken ilk şey, çekmek istediğiniz hedef kitleyi net şekilde belirlediğinizden emin olmaktır. Bir koltuğa iki karpuz sığmaz derler. Restoranınızın çok sayıda müşteri çekip hiçbirinin ihtiyacını tam olarak karşılayamaması gibi bir duruma düşmektense, pazarın belirli bir kesimini hedeflemeye odaklanmak, yapılacak en iyi şeydir.

  Restoran açmadan önce potansiyel müşterilerinizin sosyoekonomik durumunu belirleyin. Tüketici ölçütleri nelerdir? Meslekleri nelerdir? Nelerle ilgileniyorlar? İyi yemek sanatını merkez alan bir restoran açmaya karar verdiyseniz müşterilerinizin satın alma gücü yüksek olmalıdır. Diğer yandan, öncelikle günlük sabit menüsü olan geleneksel bir restoran açıyorsanız, hedeflediğiniz kitle daha düşük bütçeli olacaktır.

  Yeme içme hizmetlerinizin değişeceğini unutmayın. Restoranı açtıktan sonra, müşterilerle birlikte sizin de değişmeniz ve işletmeyi onların ihtiyaçlarına uyarlamanız gerekecektir.

  # 2- En iyi konumu seçin:

  Restoran açarken göz önünde bulunduracağınız diğer önemli unsur konumdur. En iyi konuma sahip olmak projenizin başarısında belirleyici unsur olabilir. Bir işletme için ideal olan, kalabalık ve kolay erişilebilen bir bölgede olmasıdır. Otopark gibi bir olanağa sahip veya bir metro istasyonuna yakın olan yerler restoranınıza çok sayıda müşteri getirecektir.

  Konumunuzu seçerken hedef kitlenizi göz önünde tutmayı unutmayın. Çok merkezi ve refah düzeyi yüksek bir yerde bulunan bir restoran, ana hedef kitle olarak tatillerinin keyfini tam anlamıyla çıkarmak için daha fazla para harcama eğiliminde olan turistleri cezbedecektir. Diğer yandan bir ofis bölgesinde olan bir restoran daha çok, her gün iyi bir yemeğin keyfini çıkaracak kadar zamanı olmayan ofis çalışanlarını çekecektir.

  Konseptin ihtiyaçlarına ve restoranınızın bütçesine uyarlanabilen belirli fiziksel özellikleri taşıyan bir konum seçmelisiniz. Bir alışveriş bölgesinin ortasında veya zaten pek çok restoranın bulunduğu bir bölgede restoran açmaktan kaçının.

  # 3- Rakiplerinizi analiz edin:

  Aynı zamanda, kendinizi onlardan farklı kılın. Tüketicilerin başka bir yerde değil de sizin restoranınızda yemek yemeyi seçmesine yardımcı olacak temel unsur, restoranınızın benzersiz bir yer olmasını sağlamaktır.

  Müşterilerinize mümkün olan en iyi hizmeti sağlayın ve farklı bir şey aradıklarını unutmayın; onlara paralarının karşılığını fazlasıyla veren bir değer sunun ve yenilikçi olun. Belirli bir ülkeye yönelik geleneksel bir mutfakta uzmanlaşmayı veya temalı bir restoran açmayı seçebilirsiniz. Her ne yapmayı seçerseniz seçin, rakipleriniz karşısında avantaj sağlamak için sunduğunuz tecrübenin müşterileriniz için unutulmaz olmasını sağlayın.

  Günümüzde sadık müşteriler kazanmak için iyi yemekler sunmak tek başına yeterli değildir. Tüketicilerin talepleri gitgide artmaktadır ve farklı bir şeyler sunan yerler aramaktadırlar. Bu beklentileri karşılayın ve rakiplerinize göre farklı bir yer kazanın!

  —————————————————————————————————————–

  Kısacası, restoranınızda iyi bir şef çalıştırmak elbette çok önemlidir ancak, sunduğunuz yemeklerin ve işletmenin konumunun tüketici ihtiyaçlarına uyarlanması gerektiğini de unutmayın.
  Umarım yardımcı olabilimisimdir Erhan Bey, kariyer hayatınızda başarılar dilerim 🙂

  • 1551 Gösterim
  • 2 Tavsiye
  • 2 Takdir
 • Merhaba Dilara Hanım, sorunuz dikkatimi çekti bir arkadaşım da aynı durumdaydı ve sınava tekrar girdi başarılı oldu.Tekrar sınava girebilirsiniz sadece önceliğiniz ilkine göre biraz daha arka planda kalıyor. Onun dışında THY kabin memurları adaylari için tavsiyeler vermek istiyorum ;

   

  ÖNCE YAZILI SONRA SÖZLÜ MÜLAKAT

  THY kabin memurluğu İngilizce sınavı sözlü ve yazılı olarak ikiye olarak ayrılıyor. İlk sınav bilgisayar üzerinden yazılı olarak yapılıyor. Genellikle alım için yapılan sınavların ilk budur. Bu sınav iki bölümden oluşuyor. Cevapları sürükleme, dinledikten sonra cevabı bulma ve görsel resimler…  Öğrenciler bir kere soruyu cevapladıklarında geriye dönme şansları maalesef bulunmuyor.  İlk bölüm için pre-intermediate düzeyinde İngilizce yeterli olabiliyor.  İkinci kısıma geçmek için öğrencilerin minimum 1.2 skor almaları gerekiyor. Fazla hata yapıldığında sistem kapanıyor ve sınav bitmiş oluyor. İkinci kısımda ise zorluk derecesi gittikçe artıyor.

  ADAYLARA TÜYOLAR…

  Bir sonraki aşamada ise bir kurul karşısında sözlü İngilizce mülakatına giriliyor. Mülakatlar genelde yazılı sınavdan başka bir gün oluyor. Kuruldakiler size günlük hayattan sorular soruşor ve bu sürede sorular sohbet şeklinde adaylara iletiliyor. Buradaki amaç ise söylenenleri anlamanızda yani “Compherension” yeteneğinizde ve sorulara verdiğiniz cevaplarda akıcılık ve gramer olarak düzgünlük şartlarını aramak…  Yazılı sınavı geçen adayların en zorlandıkları yer burası. Bu zamana kadar gramere dayalı bir İngilizce eğitimi almış olan adaylar “speaking” konusunda aynı başarıyı gösteremeyebiliyorlar.

  World Of Language Academy Yönetim Kurulu Başkanı Pelin Temelli, uzun süredir kabin memuru sınavlarına öğrenci hazırladıkları için bu alanda hangi sorular sorulduğunu da az çok tahmin ettiklerini söylüyor ve adayları uyarıyor. Temelli, “Alımlara hazırlananlar için tavsiyemiz, İngilizce konuşma becerilerine yönelik çalışmalar yapmalarıdır. Genelde mülakatta, “Bize kendini tanıtır mısın?, Daha önce hangi işi yapıyordun? Neden ayrıldın? İngilizce’yi nereden öğrendin? Neden kabin memurluğu? Okuduğun bölüm nedir? Neden bu bölümün ile ilgili bir işte çalışmıyorsun?” gibi sorulur sorulmaktadır.  Aileile  ilgili ya da evli iseniz evlilik hakkında sorular en çok sorular arasındadır. Fakat bunun dışında “Çantanı nereden aldın?”, “Hiç Disneyland’a gittin mi?” gibi soruların da sorulduğu bilinmelidir. Önceden ezberlenmiş kalıplarla konuşmak size eksi puan getirecektir.  Kendi cümlelerinizi kurunuz ve anlamadığınız soruları tekrar etmelerini istemekten kaçınmayınız” dedi.

  GİYİMİNİZE ÖZEN GÖSTERİN

  Pelin Temelli bir de tüyo veriyor kabin memuru adaylarına: “ Yazılı İngilizce sınavı için giyim önemli değilken, mülakatta muhakkak giyiminize özen göstermelisiniz. Unutmayın, İngilizce’niz sınansa bile bir iş görüşmesindesiniz.”

  World Of Language Academy olarak sınava yönelik eğitimlerde, gramer eğitiminde THY yazılı sınavına bire bir uygun gramer yapılarını öğrenerek vakitten ve gereksiz gramer bilginden tasarruf edilebildiğini vurgulayan Temelli, “  Listening (dinleme) ve speaking(konuşma) eğitimlerinde ise mülakatlarda sorulan sorulara doğru, akıcı ve istenen cevabı vermenizi sağlıyoruz. Her sene onlarca kabin memuru adaylarını THY’de kariyer sahibi yapan Wola Academy’de bu alanda deneyimli ve başarılı ve onlarca hostes adayının ve de kabin memurunun sınavları başarıyla vermesini sağlayan eğitmenler sayesinde 5 günlük hızlandırılmış veriyoruz. Böylelikle mülakatlarda başarılı olmanıza yardımcı oluyoruz,  iyi bir iş ve  kariyere sahip olmanızı sağlıyoruz” dedi.

  İşte THY’nin alacağı Bay ve Bayan Kabin Memuru Adaylarında Aranan Şartlar

  Ön Koşullar:

  T.C. uyruklu olmak
  En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Yurtdışında eğitim görmüş adaylar için denklik belgesi ibraz edilmesi zorunludur)
  İyi derecede İngilizce bilmek
  THY A.O.’nun öngördüğü ilde ikamet etmeyi kabul etmek
  01.01.1983 ile 31.12.1990 tarihleri arası doğumlu olmak
  Adli sicil kaydı veya adli sicil arşiv kaydı bulunmamak
  Erkek adaylar için; askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecil ettirmiş olmak
  Sağlık ve Fiziki Koşullar
  Bayanlarda 160-180 cm.arası boya sahip olmak
  Erkeklerde 170-190 cm.arası boya sahip olmak
  Boy ve kilo arasında uygun farklılıkta olmak (Ölçümler THY tarafından veya THY’nin belirleyeceği kurum/kuruluşlarca yapılacaktır)
  Sağlık durumu uçuşa müsait olmak (THY’nin yönlendireceği sağlık kurumlarından sağlık durumunun uçuşa uygun olduğuna dair rapor almak)
  Daha önce THY A.O. veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik, sicil yetersizliği veya sağlık nedeniyle ayrılmamış olmak. Umarım yardımcı olabilmişimdir Dilara hanım kariyer hayatinizda da başarılar dilerim 🙂

  • 4694 Gösterim
  • 1 Tavsiye
  • 1 Takdir
 • CEO 25/04/2016, Mülakat & CV.

  Merhaba efendim , sizi defocta hakkında bazı bilgiler vermek isterim ;

  “aşırı” mecbur kalınmadığı sürece,
  hiç teşebbüs edilmemesi gereken,
  ömür törpüleyici, sarsıcı, yıpratıcı, eskitici, tiksindirici, bıktırıcı iştir.

  daha kapıdan gimeden önce firmanın kurumsallığı ve herbir şeyin kurallara uygun olarak yapıldığı hissettirilir. herşey güzelce ve son derece kurumsal bir dille anlatılır. işe kabulünüzün ardından katıldığınız ön seminerlerde işin bütün incelikleri ve müştei ilişkileri ayrıntılı olarak aktarılır. tüm bunlar, türlü kariyer hikayeleri ile zenginleştirilierek, defacto’da yükselmenin ne kadar kolay olduğundan dem vurularak yapılır. seminerden çıktığınızda herkesin yüzünde bir gülümseme ve o gülümsemenin altında “ulan olmadı okulu bile bırakır burada kariyer yaparım haa” diye avaz avaz bağıran bir ruh hali görürsünüz. gelin görün ki bu düşünce bir yerden sonra “şu okul bir bitse de kpss mi olur özel sektör mü olur kendi işime baksam” fikrine dönüşür. daha sonra ise ağlarsınız. hemen her gün mağazada ağlayanlar olur.

  söz gelimi mağazanızda, işe girdiğiniz sıralarda 30 çalışan vardır. zamanla bu insanlar çeşitli kişisel sebeplerle işten çıkmaya başlarlar..
  bir kişi çıkar.. yerine kimse alınmaz..
  iki kişi çıkar.. yerine kimse alınmaz..
  üç kişi beş kişi çıkar.. yerine kimse alınmaz..
  abartmıyorum 8-9 kişi çıkar.. yerine kimse alınmaz..
  sonra eleman alınacak derler.. epey bir zaman geçer..
  1 belki 2 kişi alınır.
  peki o yok olan 8 kişinin işi?
  işte o iş çalışanlara bölüştürülüverilir.
  işten her çıkan elemanın yükü bizzat alnınıza ter damlası olarak eklenir.

  yöneticiler genelde anlayışlı ve iyi niyetli insanlardır. iş arkadaşlarınız da öyledir. ancak bölge müdürlerinde, denetime gelenlerde, asli şirket yöneticilerinde iş yoktur. genelde hiç bir şey iyiye gitmez.

  mağaza hedefleri çok çok çok nadiren tutar. bu yüzden düşük pirim alırsınız ve tutmayan hedeflerden mağaza yönetimi ve personel sorumlu tutulur. tutabilitesi olmayan, son derece ütopik hedefler koyan makamların sahiplerinde hiç suç yoktur.

  kasada çalışmak en berbat iştir. kasa açıkları personelden tahsil edilmez, kasa işlemleri de zor değildir ancak genelde tek başınıza ya da en beteri iki kişi (o da en en kalabalık anlarda) çalışacağınız için biriken müşteriler ananızı ağlatırlar. bin bir türlü laf yersiniz. sonra birde yöneticinizden “yavaş kaldığınıza dair” azar işitirsiniz. kasalar ancak hafta sonlarında kalabalık bir ekiple çalışır. o zamanlarda rahat olursunuz.

  hiç kimsenin çalışma esnasında, depoda da dahil olmak üzere, oturma hakkı yoktur. yasaktır. reyoncular durmaksızın bir şeyleri kontrol etmek, bitenleri temin etmek, sık sık depoya gidip gelmek, kabinleri toplamak, gerektiğinde kasaya işlem almaya gitmek (tabi o esnada reyon dağılır, kabinler patlar) gerektiğinde depoya gidip ürün açmak (tabi o esnada reyon dağılır, kabinler patlar) gerektiğinde başka katlara ya da birimlere desteğe gitmek zorundadır. sonra bir de gelir eşek gibi koşturarak kendi bölgenizin işleriyle ilgilenirsiniz.

  fazladan çalıştığınız her saat hakkınızdaki rapora işlenir ve parasını alırsınız, tatil günlerinde fazla mesainizi de alırsınız. yemek paranız ve maaşınız da tam ve zamanında yatar. sigorta da sıkıntı olmaz. her hangi bir sorununuzda anında her mevkiden muhatap bulabilirsiniz ama %90 çözüm bulamazsınız. genelde prosedürler bahane edilir.

  cadde mağazalarındaysanız soğuktan donarsınız çünkü bir politika olarak cadde mağazalarında kapı yoktur. kapısız mağazalarda hele bir de kasada çalışıyorsanız emdiğiniz süt burnunuzdan gelir. abartmıyorum, bereyle eldivenle çalışan personeller vardı koskoca defacto’da.. kapı yapılması için yalvarırsınız, yakarırsınız, her merciye başvurursunuz ama soğuktan donarak ölmesi için beddua ettiğiniz şirket yönetimi hep çeşitli baheneler sunar.

  yeni bir reklam kampanyası yapılır da çok para harcanırsa (mesela arda turan-paris hilton reklamı 6 milyon dolar tutmuştur) bu parayı size ödettirirler. o aylarda mağaza hedefleri hiç tutmaz ve primleri ultra düşük alırsınız. böyle böyle derken sizden tırtıklayarak reklam parasını çıkarırlar.

  sizi durmaksızın şirket için yönetici alımı yapılacak diye kandırırlar. umutlanıp, onca prosedüre çalışırsınız ama bir de bakarsınız ki ne sınav var ne program, adamlar dışarıdan hiç deneyimi olmayan adamları toplayıp gelmişler..

  sözün özü sakın defacto’da çalışmayın.
  defacto da personel olmak berbat bir şeydir.
  defacto da çalışmak acı bir tecrübedir.
  kandırılmaktır.
  aldatılmaktır.
  hakkınızın profesyonel olarak gasp edilmesidir.

  Umarım yardımcı olabilmişimdir efendim kariyer hayatınızda başarılar dilerim 🙂

  This answer accepted by brc61. 10/05/2016 10 Performans puanı eklendi...

  • 3945 Gösterim
  • 1 Tavsiye
  • 1 Takdir
 • CEO 25/04/2016, Eğitim & Gelişim.

  Merhaba Barış Bey , size şöyle yardımcı olmak isterim ;

  Hayatımız Sanayi Devrimi’nden bu yana büyük bir hızla dönüşüyor ama internetin hayatımıza girmesiyle birlikte baş döndürücü bir hal aldı. Dünyada bugün internete bağlı 14 milyara yakın akıllı nesne var. Yani akıllı nesnelerin sayısı dünya nüfusunu geçmiş durumda. Bu durum artık akıllı ve bağlantılı nesnelerin günlük hayatımızla ne kadar iç içe geçtiğinin bir göstergesi. Özellikle 2014 yılı, teknoloji ve hayatın daha da iç içe geçtiği ve giyilebilir teknolojilerin de içinde olduğu “Nesnelerin İnterneti” döneminin başlangıç yılı olarak yeni bir dönüm noktası oldu.

  Son birkaç yıldır televizyonların, arabaların ve farklı cihazların akıllanmaya, internete bağlı hale gelmeye başladığını gözlemliyoruz. Çok yakın bir gelecekte arabaların kombilerle, buzdolaplarının marketlerle ve kullandığımız birçok cihazın birbiriyle iletişim kurarak hayatımızı kolaylaştırdığını göreceğiz. 2020 yılında dünyada 50 milyar akıllı ve birbirine bağlı cihaz olacağı öngörülüyor. Gün geçtikçe günlük hayatımızın daha çok içine girmeye başlayan “Nesnelerin İnterneti” kavramının 2020 yılında 19 trilyon dolar pazar değerine ulaşacağı öngörülüyor. Intel olarak bu değişim ve dönüşümün tam ortasında yer alıyoruz ve son dönemde geliştirdiğimiz Intel Edison ve Intel Galileo gibi teknolojilerle de bu alandaki işlemci teknolojisini geleceğe taşıyoruz.

  Buna ek olarak öncülüğünü yaptığımız “Nesnelerin İnterneti” dünyasında çok önemli bir alan olan giyilebilir teknolojilerin yakın gelecekte kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıran vazgeçilmez ihtiyaçlar olacağını düşünüyoruz ve bu alanda yatırım yapan şirketlerin başında yer alıyoruz. Ocak ayının ilk haftasında Las Vegas’taki CES fuarında Curie isimli yeni platformumuzu tanıttık. Minik bir düğme boyutlarındaki bu platform ile giyilebilen teknolojilerin ciddi ivme kazanmasını bekliyoruz.

  Dünya şimdiden bu teknolojiler üzerine odaklanmış durumda. Intel olarak Türkiye’nin teknolojiyi yalnızca tüketen değil aynı zamanda üreten ülke olması vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu vizyonla 2014 yılında yaptığımız en büyük yatırımlardan biri de İstanbul Teknik Üniversitesi’nde açtığımız Ar-Ge merkezi. 2015 yılında giyilebilir teknolojiler, nesnelerin interneti ve ileri eğitim teknolojileri konularında çalışmalara odaklanmayı hedefliyoruz. Sektördeki iş ortaklarımız, üniversiteler, kamu kurumları ve kuruluşları ile birlikte yenilikçi açık Ar-Ge modeli oluşturuyoruz. 2015 yılındaki hedefimiz, Türkiye’nin kendi projelerini üretmesinde ve dünyaya teknoloji ihraç etmesinde önemli bir rol oynamak. Türkiye’den çıkan ve dünyada rol model olabilecek inovasyon projelerinde aktif rol alabilmek için inovasyona ciddi yatırımlar yapıyoruz.

   

  “Nesnelerin İnterneti” kavramına bağlı olarak gerçekten tüm cihazların birbirine anlık bağlı oldukları bir dönem olacak mı? Sizce bu tam olarak nasıl bir dünya olacak?

  İnternetin zaman içinde geçirdiği evrimdeki en son basamak “Nesnelerin İnterneti” kavramını içeriyor. Bağlantılı nesneler insanların yaşama, öğrenme, çalışma ve eğlence tarzlarını derinden etkiliyor. Bunun yanında insanlar bağlantılı cihazlar sayesinde çevreyle kurdukları ilişkide etkiye tepki vermekten öteye giderek durumlara karşı daha proaktif yaklaşımlar sergiliyorlar. Bu kazanımların tüketici deneyimi üzerinde yarattığı olumlu etkiyi ise gün geçtikçe daha da rahat bir şekilde gözlemleyebiliyoruz.

  Geçtiğimiz seneden itibaren nesnelerin interneti, yani etrafımızda içinden elektrik geçen bütün sistemlerin internete bağlı olması konsepti önümüze geldi. Etrafımızdaki her şey akıllanacak. Bu akıllanan sistemler bizim hayatımızı biz farkında olmadan kolaylaştıracaklar. Dolayısıyla, yeni bir kırılma anından geçiyor teknoloji. Bu kırılma anından geçerken teknoloji bütün sektörlerin baştan yapılanmasına neden olacak. Çünkü teknoloji kendi içerisinde bir sektör ama bir yandan da bütün sektörleri kesen yatay bir sektör. Bugün teknoloji sektörü diyoruz ama bankacılıkta, savunmada, sağlıkta, lojistikte teknoloji çok önemli bir yerde. Dolayısıyla sektörleri bu teknolojik gelişim ve değişim baştan yapılandıracak. Bu da müthiş bir değişim. O nedenle 2020 yılına kadar bir yerlerde yeni zenginler çıkacak. Çünkü insanlar teknoloji kullanmayı çok seviyorlar. Bugün yediden yetmiş yediye herkes bir şekilde teknolojiye dokunuyor, hayatlarını teknolojiyle idare ediyorlar. Dolayısıyla internet hayatımıza çok fazla değer katıyor, nesnelerin internetiyle birlikte daha fazla değer katacak. Yeni iş ve iş kolları ortaya çıkacak, iş yapış şekilleri değişecek. Yeni donanımlar, yazılımlar çıkacak. Bunların hepsi de çok büyük bir ekonominin hayatımıza gireceğini gösteriyor.

  “Nesnelerin İnterneti” dönemi markaların iş yapış tarzını nasıl etkileyecek?

  Dünyada üç endüstriyel devrim, iş yapış tarzımızı efsanevi şekilde değiştirdi. Buharlı makineler, seri üretim ve internet teknolojisi ile yaşamlarımız adım adım farklılaştı. Bugün ise Nesnelerin İnterneti teknolojileri dördüncü devrim tanımını fazlasıyla hak ediyor. Daha verimli, daha hızlı, daha eğlenceli bir yaşam için kapıları aralıyor. Nesnelerin İnterneti ile yaşam alanlarımız çok daha akıllı teknolojiler içermeye başlayacak. Tüm sektörler bu dijital dönüşümden etkilenecek. Zira bütün sektörleri etkileyen yatay bir sektör olan teknoloji bütün iş yapış süreçlerini baştan yazmamıza neden olacak. Bu değişimin gerisinde kalmamak ve hatta liderlik etmek için markalar çok daha yenilikçi ürün ve hizmet geliştirmeye dolayısıyla da inovasyona odaklanacak.

   Sizce yeni tüketici tipi nasıl olacak?

  Eskiden cihazların belli başlı tüketici ihtiyaçlarını karşılayan teknolojileri içermesi yeterliyken artık daha kişisel beklentiler öne çıkıyor. Tüketici artık cihazların teknolojik ihtiyaçların tümüne cevap vermesi yanında; tasarım, fonksiyonellik ve kullanım kolaylığı gibi özellikleriyle kendi kişiliğine uymasını ve tarzını yansıtmasını bekliyor. Cihazlar da tüketici tarafından gelen bu farklı talepler doğrultusunda şekil değiştirmeye başladı. Biz de bu artan ve değişen ihtiyaçları karşılamak için üretici iş ortaklarımızla beraber farklı model ve tasarımlarda ürünlerin geliştirilmesi için çalışıyoruz.

  Teknolojinin bireysel veya kurumsal hayatımızda pek çok farklı alanda değer kattığı bir dönemden geçiyoruz. Bugünün tüketicisi dizüstü veya masaüstü cihazlarını dokunmatik ekranlı tercih ediyor ve hayatında çok ince tasarımları görmek istiyor. Öte yandan çok fazla programı aynı anda çalıştırmak ve bu programları kullanırken de en yüksek performanstan faydalanmak istiyor. Artık teknolojide moda takip edilir oldu. Biz de değişen bu trendlere öncülük ediyor ve bu farklı beklentileri karşılayacak teknolojileri geliştiriyoruz.

  Bu dönemin olmazsa olmaz cihazları neler olacak?

  Bu dönemin olmazsa olmazı diyebileceğimiz cihazlar tabii ki son yıllarda hızlı bir şekilde hayatımıza giren akıllı telefonlar ve bunun yanında ikisi bir arada bilgisayarlar olacak. Giyilebilir teknolojiler pazarının ekonomik büyüklüğünün 2018 yılı itibarıyla 45 milyar dolara ulaşması, pazarda toplam 300 milyon adet ürün olması bekleniyor. Biz de Intel olarak giyilebilir teknolojilerin yakın gelecekte hayatımızı kolaylaştıran vazgeçilmez bir ihtiyaç olacağını düşünüyoruz. Teknolojik cihazların her geçen gün akıllanmasının yanı sıra artık kıyafetler ve aksesuarlar da akıllanıyor. Özelikle giyilebilir teknolojiler ve nesnelerin interneti alanında teknoloji şirketlerini çok büyük fırsatlar bekliyor.

  Yeni dönemde nasıl yeni bir ekosistem oluşacağını düşünüyorsunuz? Bu ekosistemin en büyük faydası ne olacak?

  Nesnelerin interneti yeni donanım, yani yazılım, yeni servislerin ortaya çıkmasını sağlayacak dev bir Tsunami dalgası. Dolayısıyla var olan şirketleri etkileyeceği gibi yepyeni şirketlerinde kurulmasını sağlayarak yeni bir ekosistem oluşturacak.

  Nesnelerin İnterneti ile günlük hayatımızın değişime uğraması, şirketlerin mal ve hizmetlerinin sunumunda yeni bakış açıları geliştirmelerine neden oluyor. Bağlantılı cihazlara yatırım yapmanın ve bu teknoloji üzerinden iş ve müşteri yaklaşımları geliştirmenin ise 2022 yılında toplamda 596 milyar Euro’luk gelir potansiyeli barındırdığı belirtiliyor. Hem gelir hem de büyüme anlamında tüketici elektroniği, otomotiv ve sağlık hizmetleri alanlarındaki Nesnelerin İnterneti teknolojileri de ilk sıraları alıyor.

  Sunulan rekabetçi, entegre yazılım ve donanım çözümleri; sağlıktan, ulaşıma, perakendeden enerjiye birçok farklı alanda Nesnelerin İnterneti’ne çok daha hızlı adaptasyon sağlıyor. Bu sayede güvenli altyapılar üzerinden iletişim kurabilen nesneler büyük veri analizinin de sayesinde çok daha akıllı kararların otomatik ve hızla verilmesini sağlayacak.

  Umarım sorunuza aradığınız cevabı verebilmişimdir Barış Bey 🙂

  • 2921 Gösterim
  • 1 Tavsiye
  • 0 Takdir
 • Merhaba Barış Bey , dediğiniz gibi günümüzde bir çok bilgi internetten öğreniliyor ve bilgiye ulaşmanın yolu online eğitim , internet , kariyer siteleri , vb. eğtimlerden geçmektedir. Dijibil.com gelecekte hangi noktada olur bu sorunun cevabı değişkendir , belki şu an ki konumundan çok iyi ve çok geride olabilir bunu sitenin işleyişi ve halkın katılımı gösterir.

   

  • 2654 Gösterim
  • 1 Tavsiye
  • 0 Takdir
 • Tekrardan Merhaba Mertcan Bey benim daha öncede pınar sütte stajım olmuştu üniversite yıllarımda iken size şöyle özet geçmek isterim ;

  -Oryantasyon yapıldı. Fabrika gezildi, mühendislerle tanışıldı.
  -Şirket ile ilgili genel bilgiler verildi. Üretime inildi ve her ünite daha ayrıntılı bir şekilde anlatılarak gezildi.
  -Bize sorular verildi bu sorular üzerine tartışıldı , sonuç yetkili mühendise verildi. Süt alıma gidildi.
  -Planlama departmanına gidildi. SAP, Excel çalışmaları incelendi.
  -Her sabah çıkarılan satış analizi raporları, stok raporları Excel üzerinden, ihtiyaç halinde verilen siparişler SAP üzerinden incelendi.
  -Ürün akış şeması incelendi. Tesis Planlama hakkında bilgi alındı.
  -Fabrikanın insan kaynakları, muhasebe gibi birimlerine gidilerek fabrika hakkında bilgiler alındı.
  -Uygulamalı bir şekilde öğrenmek için SAP den veri çekildi, Excel’ e aktarıldı. Outlook aracılığıyla ilgili kişilere mail atıldı.
  -Boş konsantre varillerin kamyona yüklenmesi üzerine zaman etüdü yapıldı.
  -Asit Kostik odasına gidildi. Asidik, bazik ve genel olarak kullanılan işletme malzemeleri hakkında bilgi alındı.
  -Hammadde depo gezildi, tanıtıldı. Depo üzerine araştırma çalışmaları verildi.
  -ERP yazılımları hakkında bilgi alındı. Türkiye’ de kullanılan ERP yazılımları araştırıldı.
  -MRP hakkında bilgi alındı, çalışmalar incelendi. Sunum hazırlandı.
  -Fabrika geneline yapılacak sunum konuları verildi ve bu konular hakkında araştırmalar yapıldı.
  -Çiftliğe gidildi.
  -ERP hakkında bilgi alındı, çalışmalar incelendi. Sunum hazırlandı.
  -Hammadde depoya gidildi ve depo üzerine çalışma planları yapıldı.
  -Hammadde depo iyileştirme çalışmaları yapıldı.
  -Soğuk depoya gidildi ve tereyağının üniteye çekilmesinin zaman etüdü yapıldı.

  Staj Defterinin Özeti

  Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin dört yıllık lisans eğitimleri sırasında yapmakla yükümlü oldukları 25 iş günlük işletme stajını Pınar Süt Mamülleri Sanayi A.Ş. Eskişehir fabrikası üretim bölümünde 01.07.2013-02.08.2013 tarihleri arasında yapmış bulunmaktayım.Üretim stajında staj yapılan işyerinin tanınması, fabrika kapasitesinin ve hammaddeden son ürüne kadar uzanan üretim, süreç ve işlem adımlarının öğrenilmesi temel amaçtır.Staj sürem boyunca, hammaddenin alınması, işlenmesi, son ürünün paketlenmesi ve depolanmasını içeren tüm işlem basamakları ayrıntılı bir şekilde öğrenilmiştir. Bütün bu çalışmalardan sonra, ilgili amir aracılığıyla stajın genel bir değerlendirilmesi yapılmış ve staj tamamlanmıştır.

  Staj Defteri Sonuç Bölümü

  Stajda Takip Ettiğim Yol ve Yöntemler:
  Bu ilk stajım olduğu için takip etmem ve uygulamam gereken yöntemler konusunda ilk zamanlarda eksik bilgiye sahiptim. Ama staj yaptığım firmada stajyer sayısının az olması nedeniyle endüstri mühendislerinin benimle ilgilenme oranı yüksekti, takip ettiğim yol ve uyguladığım yöntemler konusunda yardımcı oldular. Daha sonrasında nasıl bir yol izlemem ve neler yapmam gerektiği konusunda eksiklerimi kapatmama yardımcı oldular.

  Gelecekteki Endüstri Mühendisliğinin İhtiyaç Duyduğu Bilgiler:
  Gelecekte yaptığım çalışmalarda üretim/hizmet sistemlerini daha iyi anlamak için ; 6sigma ve kaizen eğitimleri almam, daha çok çalışma sahasına, çalışanlarla diyologları olumlu şekilde yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum.

  Eğer Pınar Sütte staj yapacak olursanız doğru bir karar vermiş olursunuz. Kariyer hayatınızda başarılar dilerim 🙂

  • 4541 Gösterim
  • 1 Tavsiye
  • 0 Takdir
 • Merhaba Mertcan Bey , sorunuz dikkatimi çekti bu konuyla ilgili daha önceden bir soru cevaplamıştım ve size de yardımcı olmak isterim ;

  Girişimcilik Sertifikası Nasıl Alınır konusuna başlamadan önce Girişimcilik desteğinden biraz bahsedelim isterseniz. KOSGEB, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın kısaltılmış halidir. KOSGEB’in iş hayatına atılmayı düşünen yeni girişimler için 30.000’i geri ödemesiz (hibe), 70.000’i geri ödemeli kredi şeklinde verilen bir destek fonu bulunmaktadır. Fakat bu destekten yararlanabilmek için öncelikle Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni tamamlayarak girişimcilik sertifikası sahibi olmalısınız. Peki bu eğitim neleri içermekte ve bu süreçte hangi adımları izleyeceksiniz?

  Girişimcilik Eğitimleri İçin Nereye Başvurmalıyım: Girişimcilik sertifikası almak için tamamlamanız gereken bu eğitimler KOSGEB Hizmet Merkezleri ve KOSGEB’in işbirliği içinde bulunduğu kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenmektedir. Size en yakın hizmet merkezi bilgilerine kosgeb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra uygulamalı girişimcilik sertifikası için eğitimler İŞKUR tarafından da yapılmaktadır. İŞKUR eğitimleri ile ilgili detayları İŞKUR İl Müdürlükleri’nden edinebilirsiniz. Fakat İŞKUR tarafından verilen sertifika programlarına dahil olabilmek için bazı şartlar aranmaktadır. Bu eğitime katılabilmek için;

  • İŞKUR’a kayıtlı olmak (yani işsiz olmak)
  • 18 yaşını tamamlamış olmak
  • Girişimcilik eğitimi programı kapsamında yapılan eğitimlerin aynı modülünden daha önce yararlanmamış olmak
  • İŞKUR bünyesinde verilen ‘iş ve meslek danışmanlığı’ hizmetinden faydalanılarak olumlu görüş almış olmak gerekmektedir.
  • 70 saatlik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini bitirdikten sonra aldığınız girişimcilik sertifikası, bu destek yürürlükte olduğu müddetçe geçerliliğini korur. Yani girişimcilik sertifikası aldıktan 4 sene sonra bile kurduğunuz bir işletme için eğer hala bu destek devam ediyorsa (uygulama esasları yürürlükte olduğu müddetçe) yeni kurduğunuz bir işletme için bu desteğe başvurabilirsiniz.

  Girişimcilik Sertifikası Almak İçin Eğitimi Süreci Nasıl İşler?

  Uygulamalı girişimcilik eğitimi 70 saatlik ücretsiz eğitimlerden oluşur. Yaklaşık Olarak 1 ile 1,5 ay arası kadar devam etmektedir.

  Eğitim programı 4 ana modülden oluşmaktadır;

  Modül 1: Kişinin girişimcilik özelliklerinin teste tabi tutulması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri

  Modül 2: İş planı kavramının tanımı ve öğelerini anlama

  Modül 3: İş planı içeriğinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmalarının yapıldığı uygulamalı kısım

  Modül 4: İş planının nasıl yazılacağı ve sunulacağının anlatıldığı kısım

  Eğitim ana modüllerinin %80’ine devam eden girişimciler katılım belgesi almaya hak kazanır.

  Eğitimi tamamlayıp sertifikasını alan girişimci, yasal kuruluşunu yapmış olduğu işletmesi için hazırlayacağı bir ‘iş planı’ ile KOSGEB Hizmet Merkezlerine ‘Yeni Girişimci Desteği’ için başvuru yapmalıdır. Bu iş planının nasıl yapılacağı alınacak olan eğitimde öğrenilmiş olacaktır. Uygun belgelerle başvurusunu tamamlayan girişimcinin başvurusu değerlendirme ve karar kurullarında değerlendirmeye alınır.

  Bu eğitimleri tamamlayarak girişimcilik sertifikası almaya hak kazanan girişimci için destek ödemeleri verilmeden önce KOSGEB HiZMET Merkezine ibraz edilmesi gereken belgeler şunlardır:

  • Yapılmış olan harcamalara dair fatura

  • Fatura yoksa onun yerine geçen belge tutarının ödendiğini gösterir banka dekontu

  • Tahsilat makbuzu

  Unutmamalısınız ki;

  Girişimcilik desteği yalnızca yeni girişimciler için geçerliliği olan bir programdır. Mevcut işletmesi için bu fonu kullanmak isteyenlerin başvuruları geri çevrilir.

  Bir işletmede bulunan iki veya daha fazla ortaklardan herbiri girişimcilik sertifikası almış olsa bile, ayn işletme için sadece bir fon sağlanır.

  Aldığınız sertifikayı sadece bir defa kullanabilirsiniz. Sertifikanız ile ilk kez yeni girişimci desteğinden faydalandıktan sonra tekrar desteğe başvurursanız kabul görmezsiniz. Fakat aynı işletmeniz için KOSGEB’in diğer desteklerinden faydalanmanız mümkündür.

  Umarım yardımcı olabilmişimdir Mertcan Bey . Kariyer hayatınızda başarılar dilerim 🙂

  This answer accepted by MrtcnYlmz. 10/05/2016 10 Performans puanı eklendi...

  • 3834 Gösterim
  • 3 Tavsiye
  • 1 Takdir