Stilist olmak için ne yapmak lazım?

Stilist  olmak için ne yapmak lazım? Tavsiyeleriniz nelerdir?

Yorum Ekle

– Kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerinde, pratik kız sanat okullarında, halk eğitim merkezlerinde stilistlik mesleğine yönelik kurslar verilmektedir.
– Ayrıca, kültür merkezleri, belediyenin açmış olduğu mesleki eğitim kurslarında ticaret odaları ile MEB’nca ortaklaşa açılan sanayi kurslarında, özel kurum ve kuruluşlar tarafından açılan meslek kurslarında belirli bir ücret karşılığında bu mesleğe yönelik eğitim sunulmaktadır.
– Ayrıca, Anadolu kız meslek ve kız meslek liselerinin giyim, hazır giyim, örme hazır giyim, deri hazır giyim, terzilik (kadın terziliği, erkek terziliği), resim ve moda (giysi) tasarımı bölümlerinde stilistlik dersleri bulunmaktadır.

Yorum Ekle

Tavsiyeni yaz

Tavsiyenizi yayınlayarak KariyerSor'un Şartlar ve Gizlilik altında belirttiği maddeleri kabul ediyorsunuz.