meteoroloji mühendislerinin iş olanakları nelerdir?

çalışma ortamları değil iş bulabilme şansları nelerdir işsiz kalma oranı çok mudur

Yorum Ekle

Merhaba efendim , şimdi size meteroloji mühendislerinin iş olanakları ile ilgili bilgi vereceğim ;

Meteoroloji mühendisi, atmosferdeki sistemleri ve olayları (yağmur, rüzgar, bulut, hava basıncı vb.) izleyerek veriler elde eden ve bu verileri bir bütün içinde değerlendirerek günlük hayata uygulanmasını sağlayan kişidir.
Hava tahmini yapmanın ötesinde atmosferdeki tüm olayları inceler ve bunların dünya üzerindeki etkilerini gelişmiş en son teknoloji ve bilimsel kavramları kullanarak açıklar ve yorumlar.

A- GÖREVLER

– Yer istasyonlarında, nehir ve göllerde belirli saatlerde (saat başı), belli noktadaki meteorolojik durumu (ısı, yağış, basınç, bulut vb.) gözler,
– Çeşitli meteoroloji istasyonlarından gelen gözlem raporlarını yorumlar,
– Gözlenen bilgileri kodlandırarak telex, fax vb. iletişim devrelerine verir,
– Kod haline dönüşen bilgileri Romadaki merkeze gönderir,
– Meteorolojik olayları yer ve basınç durumunu yüksek kartlara işler ve haritaların bilgisayar yardımıyla çizimini yapar, meteorolojik olayları harita üzerinde belirtir,
– Yüksek atmosfer gözlemi yapan istasyonlarda balon sistemi ile gözlemler yapar. gözlem sonucunu yüksek kartlara işler,
– Yerden itibaren 20 kmye kadar olan çeşitli seviyelerde yapılan gözlemde kullanılan yüksek kartların analizini yapar,
– Deniz meteoroloji istasyonlarında gözlem yoluyla rüzgar ve dalga tahmini yapar,
– Hava meydanlarında yağmur, kar, bulut vb. yer gözlemleri yapar, kontrol kulesine hava gözlem sonucunda ortaya çıkan bilgileri verir,
– Uygun baraj yerlerinin seçimi amacıyla hava etüdü yaparak, havzaya gelebilecek yağış miktarını belirler,
– Meteorolojik analiz ve tahmin yaparak çığ uyarılarında bulunur,
– Sulama kanallarının seçimi amacıyla küçük çapta sel tahminleri yapar,
– Yağış imkanı olan bulut tabakalarına gümüş iyodürü enjekte ederek yapay yağış sağlar,
– Fırtına yapıları ve dinamiğini araştırarak sel ve fırtına uyarılarında bulunur,
– Zirai meteoroloji alanında çalışarak tahmin yapar, toprağın ısı ve nemini ölçer, suni tohumlama konusunda çalışır. Bununla ilgili rapor hazırlar,
– Derece-Gün hesapları ile ısıtma ve soğutma amaçlı enerji ihtiyaçlarını belirler,
– Dünya iklim değişikliklerini inceler,
– Atmosferin kimyasal bileşimini, elektrik, ses ve ışık özelliklerini inceler,
– Orman yangınlarını tahmin eder ve orman yangınlarıyla mücadele eder,
– Hava kirlenmesi ve duman kontrolü üzerinde çalışır,

– Meteorolojinin canlılar üzerindeki etkilerini inceler, çevre sorunları gibi konularda bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürür,
– Güneş ve rüzgar enerjisi potansiyellerini belirler,
– Hava tahminini geliştirmek için nümerik hava analizi konusunda araştırma yapar,
– Dalganın fiziksel durumunu araştırır ve deniz tabanının jeolojik yapısını inceler,
– TV, radyo ve yazılı basın için hava durumu raporlarını hazırlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Veri toplayıcılar,
– UHF ve VHF rüzgar profilleri,
– Bulut tohumlama ve fırtına kontrol için özel donanımlı uçaklar,
– Doppler Radar (Bulutlardaki yağışı ve küçük caplı türbülansı espit eder),
– Arviyar (pist görüşünü belirleyen alet),
– Sayısal çalışmalar için süper bilgisayarlar ve veri analizi yapmak için bilgisayarlar,
– Gözlem parklarında meteorolojik rasatlar için özel aletler,
– Göl ve nehirlerdeki su durumunu tespit eden özel aletler,
– Meteorolojik uydular, uydu görüntülerini alma ve işleme sistemleri,
– Radyosonde (Yüksek atmosfer gözlemi yapan cihaz),
– Güneş enerjisi ölçüm seti,
– Isı akılarını tespit etmek için mikrometeoroloji ölçüm kulesi,
– Atmosferik sınır tabakanın yapısını ve hava kirliliği parametrelerini belirlemek için Doppler akustik uzaktan algılama radarları,
– Hava faksı, teleks, konverter, teleteyp, faksmile cihazları.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Meteoroloji mühendisi olmak isteyenlerin;
– Üst düzeyde bir genel yeteneğe,
– Meraklı ve araştırıcı bir kişiliğe sahip,
– Matematik, jeoloji, fizik, astronomi ve coğrafya alanlarına ilgili ve bu alanlarda başarılı,
– Somut kanıtlara dayalı kararlar verebilen,
– Sabırlı, dikkatli ve gözlemci
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Meteoroloji mühendisleri, genellikle meteoroloji istasyonlarında görev yaparlar, zaman zaman çalışmalarını açık havada da gerçekleştirirler. Savunma, tarım, ulaştırma ve turizm başlıca çalışma alanlarıdır. Meteoroloji mühendisleri çalışırken meteoroloji teknisyeni, haberleşme teknisyeni, gözlemci (rasatçı), bilgisayar programcısı, pilot, deniz kaptanları, çeşitli mühendisler ve meslektaşları ile iletişim halindedirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleği eğitimi İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
– Matematik,
– Fizik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Meteoroloji Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Meteoroloji Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğrenim proğramında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen,Fen Bilimleri, Klasik Fen,Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim proğramını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır
Elektrik, Elektrik-Elektronik,Elektrik Elektronik Teknikerliği, Elektronik, Elektronik Haberleşme “Kontrol Sistemleri Teknolojisi”ve Ön lisans programlarını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, “Meteoroloji Mühendisliği”lisans programına dikey geçiş yapabilirler

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır.
İstanbulda bulunan İ.T.Ü. Meteoroloji Mühendisliği Bölümünde; fen mühendislik dersleri ağırlıklı bir eğitim yapılmaktadır. Bu eğitim boyunca atmosfer hareketlerini ve özelliklerini izlemek, atmosferin dünya üzerindeki tüm yaşamı nasıl etkilediğini gözlemek, araştırmak, anlamak, açıklamak ve öngörmek için gerekli olan bilimsel prensipler öğretilir ve en son teknolojiler tanıtılır. Böylece meteoroloji ve atmosfer bilimleri ile ilgili her konuda çalışabilecek mühendisler yetiştirilir.
– İ.T.Ü. Meteoroloji Mühendisliği Bölümünün I. sınıfında öğrencilere Matematik, Fizik, Lineer Cebir, Kimya, Atmosfer Bilimlerine Giriş, Analitik Geometri, Bilgisayar Programlama, Met. Aletler ve Gözlem Usulleri, Genel Klimatoloji dersleri okutulur.
– İkinci sınıfta Matematik, Yukarı Atmosfer Fiziği, Akışkanlar Mekaniği, Su Bilimi, Su Meteorolojisi, Atmosfer Termodinamiği, İstatistiksel Meteoroloji, Güneş ve Yer Radyasyonu, Sayısal Çözümleme, Dinamik gibi temel mühendislik ve meteoroloji derslerine devam edilir.
– Diğer yıllarda ise Hava Analizi ve Tahmini, Dinamik Meteoroloji, Tarım ve Orman Meteorolojisi, Biyometeoroloji, Veri İşlem, Hava Kirliliği ve Atmosfer Kimyası, Enerji Meteorolojisi, Güneş ve Rüzgar Enerjisi, Oseanografi, Mühendislik Ekonomisi, Bulut Dinamiği ve Yağış Fiziği, Hava Modifikasyonu, Sayısal Hava Analizi, Modelleme ve Tahmini, Atmosferik Çevre ve Hava Kirliliği Meteorolojisi, Atmosferik Radyasyon ve Atmosferde Enerji Dengesi, İklimsel Analiz ve İklim Değişiklikleri, Veri Analizi, Akustik Uzaktan Algılama ve Uydu Meteorolojisi, Atmosferin Sayısal ve İstatistiksel Modellenmesi, Hava ve Deniz Etkileşimi; İstatistiksel, Fiziksel, Dinamik ve Uygulamalı Klimatoloji, Mimari ve Şehircilik Meteorolojisi, Denizcilik ve Uçuş Meteorolojisi, Mikrometeorolojisi, Su Kaynaklarının Geliştirilmesi ve İşletilmesi, Hidroloji ve Hidrometeoroloji, Tıbbi Meteoroloji ve atmosfer bilimlerinin çeşitli alanlarında dersler verilir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğtimini başarı ile tamamlayanlara “Meteoroloji Mühendisliği” lisans diploması ve “Meteoroloji Mühendisi” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meteoroloji Mühendisleri;
– Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğünde meteorolojik gözlem, araştırma, hava analiz ve tahmini yaparlar,
– Devlet Su İşleri, Elektrik İşleri Etüd İdaresi ile baraj ve gölet inşa eden özel şirketlerde hidrolojik ve meteorolojik etüdler yaparlar,
– Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ve özel enerji şirketlerinde rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji çalışmalarında görev almaktadırlar,
– TV, radyo ve gazete gibi kitle iletişim kurumlarında,
– Üniversiteler ve bazı araştırma ve planlama örgütlerinde,
– Sigorta şirketleri ve banka gibi özel kuruluşlarda,
– Çevre Bakanlığı ve İl Çevre Müdürlüklerinde,
– Büyük Şehir Belediyeleri, yerel yönetimlerin su işletmeleri ve çevre koruma dairelerinde,
– Deniz Kuvvetlerinin Seyir Hidrografi ve Oşinografi dairelerinde,
– Sağlık,turizm, enerji, tarım ve orman bakanlıkları ve işletmeleri,
– Silahlı Kuvvetler ve Milli Savunma Bakanlığı,
– Sivil ve askeri uzay ve havacılık ajansları,
– Resmi ve özel hava yolları ile hava limanları ve diğer ulaşım sektörleri,
– Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda nükleer santrallerin kurulmasında yer seçimi için meteorolojik parametrelerin saptanması ve kaza anında nükleer serpintinin kirleteceği yerleri belirleme konusunda, çalışabilirler.
– Her geçen gün meteoroloji mühendisinin çevre ve su kaynaklarını koruma ve geliştirmedeki önemli rolü de artmakta ve meteoroloji mühendislerine günümüzde giderek artan bir gereksinme duyulmaktadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak, koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Meteoroloji mühendisleri devlet kuruluşlarında görev alırlar. Bu nedenle kazançları Devlet Memurları Yasasınca belirlenmiş olup, teknik elemanlara ödenen yan ödemelerden yararlanırlar.

Yaklaşık olarak bir meteoroloji mühendisinin aylık maaşı asgari ücretin 4-5 katı civarında olup, ayrıca çalıştığı kurumdaki sosyal imkanlardan da yararlanırlar.

G – MESLEKTE İLERLEME

Meteoroloji mühendisleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında tecrübelerine ve yıllara bağlı olarak idari kademede görev alabilirler.
– Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı,
– Daire Başkanı,
– Şube Müdürü,
– Müdür, Müdür Yardımcısı vb. unvanlarda çalışabilirler.

Üniversitede bu alanda bilimsel araştırma yaparak;
– Araştırma Görevlisi,
– Yardımcı Doçent,
– Doçent,
– Profesör unvanlarına kadar yükselebilirler.

Umarım yardımcı olabilmişimdir. Aklınıza takılan başka bir soru olursa tekrar iletişime geçebiliriz , kariyer hayatınız da başarılar dilerim 🙂

sağol bro

24/07/2016.
Yorum Ekle

Tavsiyeni yaz

Tavsiyenizi yayınlayarak KariyerSor'un Şartlar ve Gizlilik altında belirttiği maddeleri kabul ediyorsunuz.