Laboratuar Teknisyeni olmak için sertifika programı, eğitim veya bildiğiniz sınavlar nelerdir?

Laboratuar Teknisyeni  olmak için sertifika programı, eğitim veya bildiğiniz sınavlar nelerdir?

Yorum Ekle

– Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı sağlık meslek liselerinin Laboratuar teknisyenliği bölümüne girebilmek için, Milli Eğitim Bakanlığı’nca merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmış olmak ve aşağıda belirtilen şartlara sahip olmak gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liselerine başvuru şartları:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Sağlığı bu okulun öğrenimine elverişli bulunmak.(Kekemelik, şaşılık, körlük, topallık, kamburluk, cücelik, bulaşıcı hastalıklar ve ruhsal bozukluklar okula girmeye engel teşkil eder.) Sağlıklı olduğunu kesin kayıt sırasında tam teşeküllü heyet raporu ile belgelendirmek.
3. ilköğretim okulları veya ortaöğretim kurumları bünyesindeki 8. Sınıfta öğrenim görüyor olmak. (İlköğretim okulundan sonra öğrenime ara verenler ile ortaöğretim kurumlarına devam etmiş olanlar bu sınavı kazanmış olsalar bile bu okula alınmazlar.)
– Milli Eğitim Bakanlığına bağlı sağlık meslek liselerinin Laboratuar Teknisyenliği bölümüne girebilmek için,
– İlköğretim okulu mezunu olmak,
– Sağlık meslek lisesinin Laboratuar bölümüne önkayıt yaptırıp, önkayıt yaptıranlar arasından diploma notuna göre sıralamaya girildiğinde diploma notu yüksek olanlar kesin kayıt hakkı kazanırlar.

Yorum Ekle

Tavsiyeni yaz

Tavsiyenizi yayınlayarak KariyerSor'un Şartlar ve Gizlilik altında belirttiği maddeleri kabul ediyorsunuz.