Kimyager olmak için sertifika programı, eğitim veya bildiğiniz sınavlar nelerdir?

Kimyager  olmak için sertifika programı, eğitim veya bildiğiniz sınavlar nelerdir?

Yorum Ekle

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Kimya” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY-2)” puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Kimya” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programının tercih etmek gerekir.
Bu yüksek öğrenim proğramında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır
“Biyokimya Teknikerliği”, “Boya Teknolojisi”, “Boya ve İzolasyon Uygulama Teknikleri”, “Çevre”, “Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü”, “Çevre Koruma”, “Fermantasyon”, “Fermantasyon Teknikerliği”, “Fermente Ürünler”, “Gıda Teknolojisi”, “İnşaat ve Sanayi Boya Uygulama Teknolojisi”, “Selüloz ve Kağıtçılık”, “Selüloz ve Kağıt Teknolojisi”, “Plastik Teknolojisi” “Kâğıt ve Kâğıt İşleme Teknolojisi”, “Kâğıtçılık”, “Kimya”, “Kimya Teknolojisi”, “Kozmetik Teknolojisi”, Petrokimya, “Lastik”, “Lastik Teknolojisi”, “Lastik-Plastik”, “Petrokimya”, “Rafineri”, “Rafineri ve Petrokimya” ve “Yağ Endüstrisi”, “Yalıtım Teknolojisi” ön lisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Kimya” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Yorum Ekle

Tavsiyeni yaz

Tavsiyenizi yayınlayarak KariyerSor'un Şartlar ve Gizlilik altında belirttiği maddeleri kabul ediyorsunuz.