Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi durumunda faiz istenebilir mi?

Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi durumunda faiz istenebilir mi?Bilgi verir misiniz?

Yorum Ekle
Süper Tavsiye

1475 sayılı İş Kanunu’nun 14 ncü maddesine (4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 6 ncı maddesine) göre kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi halinde ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmedilir.

Direktör Tavsiye 16/02/2016.
Yorum Ekle

Tavsiyeni yaz

Tavsiyenizi yayınlayarak KariyerSor'un Şartlar ve Gizlilik altında belirttiği maddeleri kabul ediyorsunuz.