Kariyer planlaması ve Girişimcilik

Kariyer planlaması ve girişimcilik başarılı bir iş hayatında ne kadar önemlidir?

Yorum Ekle

Çağımızda yönetsel, profesyonel ve diğer işgören grupları için kariyer konusuna geçmişten daha fazla ağırlık verildiğini görmekteyiz. Kariyer geliştirme ihtiyacını karşılamaya yönelik kariyer yönetimi ve planlaması, örgütler ve bireyler bakımından maliyetli ve zaman alıcı olmasına rağmen, her işletmeler hem de çalışanlar için birçok yaşamsal amacı gerçekleştirmesi nedeni ile büyük bir öneme sahiptir. Çünkü yoğun rekabet ortamı içerisinde firmaların ayakta kalabilmeleri, rekabette üstünlük sağlayabilmeleri İnsan Kaynakları Yönetimine ağırlık verilmesini ve bu çerçevede çalışanların değişen koşullara uyum sağlayabilmeleri gereği olarak geliştirilmelerini gerektirmektedir.

Yorum Ekle

Tavsiyeni yaz

Tavsiyenizi yayınlayarak KariyerSor'un Şartlar ve Gizlilik altında belirttiği maddeleri kabul ediyorsunuz.