• İş Yaşamı-Kariyer-ŞirketlerYorum Yapılmamış

  Çatışma-ve-kriz-yönetimi-770x440
  Çatışma hemen hemen hayatımızın her alanında var olan, bizim davranışımızı, düşüncemizi, iletişimizi ve tepkimizi etkilemektedir. Bazı insanlar yapıları gereği çatışma ortamını sevmezler ve mümkün olduğunca bu tür ortamlardan kaçınırlar. Bazı insanlar ise tam tersi çatışmayı severler, olmasa da yaratırlar.  Nasıl mavi ve yeşil kişilik özelliği taşıyanlar ortamı dengelemek, çatışmayı engellemek için çabalarsa, kırmızı kişilik özelliği gösteren insanlarda bir şeyi başarmak, kendini göstermek için çatışma yaratırlar. (Maviler sessiz sakin ortamdan beslenirken, kırmızılar ise hareketli ortamdan beslenirler.)
           Çevremize baktığımızda ise zıt kutupların birbirini çektiğini çok rahatlıkla görebiliriz. Özelliklede iş hayatında zıt kutuplar birbirini tamamlar ve birlikte daha yüksek kalitede iş çıkarttıkları herkesçe bilinir ve tüm işe alımlarda da buna dikkat edilir.
            Sarı renk olan satışçılar sonuç odaklıdır. Onlar için sadece önemli olan şey satışı yapmaktır. Hiç bir satışçı Depoda ürün var mı? Sevkiyatı hemen yapılabilir mi? diye düşünmez. Zaten düşünürse de satışı yapamaz. Bu nedenle de aradaki süreç yönetimini yönetecek, şirket ile müşteriler arasındaki köprüyü kuracak kişiler süreç odaklı kişilerdir. Satışçıların yapmadığı/yapamadığı işi satış operasyon yapar.
           Diğer taraftan herkesin istekleri, amaçları, beklentileri farklıdır yada aynıdır. Tüm bu benzerlikler ve zıtlıklar çatışmalara neden olabilmektedir. Çatışmalar kimi zaman yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlarken, kimi zamanda (ki bunlar doğru bir şekilde yönetilemeyen çatışmalardır) mobbingin ve bullingin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
            Çatışmanın tarihsel olarak sürecine baktığımızda ise; ilk başta çatışmalar olumsuz olarak değerlendirilip, oluşması halinde hemen engellenmesi görüşü hakimken, daha sonra ise çatışmanın doğal olduğu, engellenemeyeceği ve bu nedenle de nasıl yönetilebileceği üzerinde durulmuştur. Günümüzde ise çatışma olumlu olarak görülmektedir. Hatta çatışma olmayan yerlerde performansı arttırmak ve yeni düşünceleri ortaya çıkarmak için suni çatışmaların yaratılması söylenmektedir. Örneğin alınacak bir kararda hiç görüş bildirmeyen kişilere de sorulması, görüşünün alınması gibi.

  Çatışmaların yönetilmesi yada suni çatışmaların oluşturulması konusunda çalışanlara özelliklede yöneticilere  ve insan kaynaklarına büyük rol düşmektedir. Yapılan çalışmalar yöneticilerin zamanının çoğunu çalışanlar arasındaki çatışmaları yönetmeye ayırdıklarını göstermektedir. Emeklilik yaşının yükseltilmesiyle gelecekte X-Y-Z kuşaklarının aynı ortamda çalışmak zorunda olması İnsan kaynakları ve yöneticiler için çatışma yönetimi çok daha önemli hale geleceğini göstermektedir.

  1- Yöneticilerin ekibinde var olan yada var olacak olan çatışmaları önceden öngörebilmesi ve çatışmaları işlevsel hale dönüştürülebilme becerisine sahip olabilmesi gerekmektedir.
  2- Çatışmaların zamanında, doğru bir şekilde ve en önemlisi tarafsız olarak ele alması ve çözüm üretmesi gerekmektedir.
  3- Oluşabilecek işlevsel/olumlu ve işlevsel olmayan/olumsuz çatışmalar konusunda sadece yöneticilerin değil çalışanlarında bilinçlendirilmesi gerekmektedir.
  4- İnsan Kaynakları tarafından çalışanlar Bulling ve Mobbing konusunda (mail, broşür, eğitimlerle) bilinçlendirilmelidir. Yapılan araştırmalara bakıldığında  mobbing konusunda bilinçsiz kişilerin bilinci olan kişilere göre mobbinge uzun süre maruz kaldığı yada  mobbingde son aşamaya gelindiği görülmektedir.
  5- Ekipte çalışan, iletişim içinde olan kişilerin kendilerine göre değilde şirketin kültürünü ve ekibin ruhuna göre hareket edebilme kabiliyetine sahip olabilmesi gerekmektedir.
  6- Çalışanın ekibini çok iyi bilmesi ve kişilerin yapılarına göre en uygun bir şekilde iletişime geçebilmesi gerekmektedir.
  7- Departmanlar arasındaki çatışmaları engelleyebilmek için (her kişi, her departman en çok kendilerinin çalıştığını, en zor işin kendi işleri olduğunu söyler) her departmanın ayda 1 kez  1- 2 saat kendi departmanında neyin/nasıl yapıldığını, ne tür sorunlarla karşılaştığını anlatması iletişimi arttırırken, kendinden önce ve kendinden sonraki süreçlerinde iyileşmesini sağlanmış olunur.

  İlk yorum yapan siz olun!

  Yorum ekle